Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Energia solară a deșertului

El Hassan bin Talal

El Hassan Bin TalalFragment din cuvântarea ținută de Alteța Sa Regală Prințul El Hassan bin Talal al Iordaniei în cadrul Forumului Bruno Kreisky pentru Dialog Internațional Asia de Vest – Africa de Nord și Euro-Atlantic: “Să găsim soluții consensuale la provocări comune”

Datorită disponibilității com­bus­tibililor fosili, populațiile și civilizațiile umane s-au dezvoltat până la un stadiu în care expansiunea în continuare nu se poate produce fără a depăși substanțial capacitatea de susținere a planetei Pă­mânt. Sistemele sociale și naturale sunt în pericol.
Cea mai mare amenințare la adresa lumii naturale și a dezvoltării civilizației este provocarea creată de om la adresa climei globale, care este o consecință a faptului că formele actuale de civilizație sunt alimentate cu energie produsă din combustibili fosili. Clima globală și cea locală se pot schimba mai rapid decât se pot adapta sistemele naturale și sociale.
Schimbând climatul global, schim­băm și condițiile de viață, fapt ce poate avea implicații serioase pentru plante, animale și oameni. Lanțurile trofice pot fi întrerupte. Pot fi modificate populații de plante și animale. Infrastructura civilizației umane poate fi inundată sau măturată de uragane. Schimbarea climatică este un asalt asupra formelor dezvoltate de viață, care au apărut prin procese îndelungate de evoluție.
Folosirea combustibililor fosili, care permit civilizației umane să se dezvolte și să funcționeze, a devenit acum o amenințare la adresa condițiilor noastre naturale de viață.
Poate fi refăcută compatibilitatea dintre civilizație și lumea naturală, dată fiind o populație globală care se apropie de 10 miliarde de persoane, cu nevoi economice tot mai mari?
O astfel de nouă compatibilitate ar necesita o formă de energie care să nu dăuneze și să nu amenințe spațiului nostru natural de viață. Energia regenerabilă, și mai ales energia solară, ar putea fi folosită pentru a alimenta o civilizație în creștere și pen­tru a furniza apă dulce prin desa­lini­zare, fără a ne afecta mediul natural de viață.
De fapt, de la soare primim de aproape 10.000 de ori mai multă ener­gie decât are nevoie civilizația umană. Această energie solară vine sub formă de lumină în timpul zilei și se întoarce în spațiu ca radiație de căldură atât ziua, cât și noaptea, indiferent dacă a fost “folosită” sau nu. Folosirea ener­giei solare – sau a oricărei forme de energie regenerabilă – ar trebui, prin urmare, realizată într-un “mod com­pa­tibil cu mediul”, care să nu afecteze me­diul înconjurător. Un contra-exem­plu ar putea fi construirea de baraje masive pentru energia hidroelectrică sau creșterea plantelor în monoculturi pentru bioenergie – modalități care nu îndeplinesc acest criteriu.
Cum putem folosi energia din surse curate și regenerabile în moduri compatibile cu mediul, la o scară care să egaleze consumul actual și viitor de energie?
Aici deșerturile pot juca un rol-cheie. Ele primesc aproximativ de 700 de ori mai multă energie de la soare decât consumă omenirea în fiecare zi prin arderea combustibililor fosili. Deșerturile sunt locurile cu cele mai bune condiții de captare a radiațiilor solare și cu cel mai mic impact posibil al amplasării instalațiilor de colectare asupra biosferei.
În deșerturi poate fi produsă ener­gie curată prin centrale termoelectrice solare (CSP) într-un mod cu adevărat durabil și în orice volum de cerere. Energia poate fi transmisă prin linii High Voltage Direct Current (HVDC) la peste 90% din populația lumii. Iată noul rol al deșerturilor: împreună cu multe alte forme de energie rege­nerabilă accesibile, deșerturile astfel utilizate ne vor permite să înlocuim combustibilii fosili și astfel să punem capăt distrugerii continue a condițiilor naturale de viață.
EUMENA – similară Comunității Europene
Pentru a pune în practică acest lucru, țările cu deșerturi, țările cu cerere mare de energie și țările cu competențe tehnologice trebuie să colaboreze. Este o oportunitate pentru ca țările riverane la Marea Mediterană – Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord (EUMENA) – să formeze o comu­nitate de securitate a energiei, a apei și a climei, întrucâtva similară Comu­nității Cărbunelui și a Oțelului înființată în Europa acum aproape 60 de ani – pentru un viitor prosper și pașnic.
Acum peste 40 de ani, era lansat programul spațial Apollo, menit să împlinească un vechi vis al omenirii: călătoria în spațiul cosmic. Astăzi avem un vis și mai mare, acela de a reface echilibrul între om și planeta sa, Pământul. Cu voință politică, țările EUMENA ar putea lansa acum un program EUMENA-DESERTEC, ase­mă­nător lui Apollo, care să restabilească echilibrul între omenire și mediul înconjurător, punând deșerturile și tehnologia în serviciul securității energetice, al apei și al climei. Ar fi un pas important pentru crearea unei civlizații cu adevărat sustenabile.
O Comunitate UE-WANA pentru Apă și Energie
Prioritatea acestei agende ar trebui să fie înființarea unei Comunități supra-naționale și non-partizane pen­tru Apă și Energie – un cadru insti­tu­țio­nal care să ofere noi stimulente pentru managementul și protecția resurselor comune. Acest cadru va trebui să mear­gă dincolo de abordarea conven­țională de „eco­lo­gizare”. Nu uitați că dolarul SUA (valuta preferată pentru rezerve în prezent) este fundamental legată de rezervele mondiale de țiței și, chiar dacă toate companiile ar adopta o agendă de ecologizare, țițeiul tot va rămâne cel mai important ingredient al creșterii economice, iar profiturile și sala­riile, ca stimulente în aceste com­panii „eco­logice”, ar fi exprimate tot în dolari, aflați în legătură directă cu petro­lul. De aceea, trebuie să căutăm altun­deva o soluție cuprinzătoare și durabilă.
Ca promotor al inițiativei DESER­TEC, aș dori să vă împărtășesc câteva dintre trăsăturile unice și revoluționare ale acestui proiect. Radiația solară este cea mai accesibilă, dar și cea mai pu­țin folosită formă de energie de pe Pământ. Este în esență o sursă aproa­pe inepuizabilă de energie solară. În fiecare zi, deșerturile lumii primesc de aproape 700 de ori mai multă energie de la soare decât consumă în prezent omenirea din combustibili fosili.
Proiectul DESERTEC este menit să exploateze energia solară și eoliană din aceste zone de deșert, bogate în energie. Folosirea HVDC (linii de trans­misie High Voltage Direct Current) per­mite un transfer eficient, cu pierderi proiectate de mai puțin de 5% la fiecare 1.000 km/s. Oamenii de știință participanți la DESERTEC estimează că în 40 de ani, centralele solare ar putea genera jumătate din electricitatea ne­ce­sară întregii regiuni UE-WANA (Uniu­nea Europeană – Asia de Vest și Nordul Africii). Beneficiile adoptării acestei inițiative sunt relevante pentru mai multe domenii. Să ne gândim de pildă la faptul că criza apei potabile din Orientul Mijlociu ar putea fi rezolvată prin desalinizarea apei de mare. Însă desalinizarea presupune în prezent arderea unor cantități mari de combus­tibili fosili. Pe termen lung, susținerea procesului de desalinizare cu energie regenerabilă ar fi mai ieftină – atât din punct de vedere financiar, cât și ecologic.
Similar, locurile de muncă create în centralele solare și producția de insta­lații specifice ar da regiunii un foarte necesar impuls economic. Potrivit „căr­ții albe” a DESERTEC lansată recent, „doar construirea unei fabrici de reci­piente parabolice de 250 MW necesită 1.000 de muncitori și ingineri pe o perioadă de 2-3 ani.” Aceste noi locuri de muncă ar putea conduce la „recâș­ti­garea inteligențelor” și am putea înce­pe să inversăm curentul „educației ca industrie de export”. Așa cum stau lucrurile în prezent, majoritatea state­lor arabe educă tineri pe care îi exportă. Îmi amintesc că am întrebat câți­va absolvenți iordanieni de la Wharton când se vor întoarce acasă. Mi-au răspuns: „Când veți institui o meritocrație; când vom putea promova pe criteriul a „ce” cunoaștem, și nu „pe cine” cunoaștem.”
O altă componentă esențială a regimului de securitate preventivă este o instituție regională pentru mana­gementul apei. Conform estimărilor, pâ­nă în 2025 scăderea resurselor de apă ar putea afecta până la 5 miliarde de oameni (aproximativ 1,7 miliarde sunt deja afectați). Implicațiile schim­bă­rii climatice exacerbează această criză iminentă; secete agravate, preci­pitații, evaporare și declinul general al ciclului hidrologic, toate amenință să devasteze și mai mult regiunile deja uscate.

Criza apei în Orientul Mijlociu, posibil rezolvată
Orientul Mijlociu se confruntă deja cu crize grave de apă. Mai mult, regiunea este deja în urmă în ce pri­vește dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă, iar o agravare a secetelor ar distruge această zonă. Consumul de apă s-a dublat în ultimii 20 de ani, iar resursele de apă curată sunt sub o presiune enormă. O insti­tu­ție regională de management al apei ar dezvolta acorduri privind împărțirea resurselor de apă, privind proiecte de aprovizionare cu apă și irigații, și schim­bul de experiență și de date privind sistemele de irigare prin picu­rare, absorbția apei, transpirația plan­telor, dinamica bazinelor de dre­naj, bazine hidrografice, depozitarea apei, deteriorarea calității apei și cererea sporită de energie hidroelectrică.
În efortul nostru de a găsi soluții durabile pentru criza de energie și apă, trebuie să ținem cont de cum am ajuns aici. Ne aflăm în prezent în această situa­ție spinoasă din punctul de ve­dere al resurselor și al mediului deoa­rece nu am dat atenție faptului că eco­sistemul nostru are o capacitate limitată – o infrastructură ecologică. În încercările de a limita efectele acestei crize iminente, să ne amintim că nu putem culege resurse naturale într-un ritm mai intens decât acela al rege­nerării lor. La fel, emisiile de deșeuri nu trebuie să depășească capacitatea de asi­milare a mediului. Dacă nu ținem seama de acești parametri de bază, în cu­rând natura va institui procedura de faliment împotriva civilizației industriale.

A.S.R. Prințul El Hassan bin Talal, un pluralist care crede în consens și respect față de ceilalți, Alteța Sa Regală Prințul El Hassan bin Talal crede în societăți în care toți oamenii pot trăi, munci și acționa în libertate și demnitate. Acest scop este motorul care îi motivează interesul și implicarea în probleme umanitare și inter-religioase, cu un accent special pe dimensiunea umană a conflictelor. Alteța Sa Regală a inițiat, finanțat și este activ implicat într-o serie de institute și comisii iordaniene și internaționale. ASR a activat ca membru al Comisiei ONU pentru Emanciparea Juridică a Persoanelor Sărace, președinte al Consiliului de Integritate pentru Coaliția pentru Bunurile Comune Globale, iar recent a pus bazele Forumului Asia de Vest – Africa de Nord. În 1983, a coprezidat Comisia Independentă pentru Probleme Umanitare Internaționale (ICIHI) care a pledat pentru o Nouă Ordine Umanitară Internațională. ASR este Președinte și sponsor al Forumului de Gândire Arab, președinte al Consiliului Superior pentru Știință și Tehnologie, al Societății Științifice Regale și al Institutului Regal pentru Studii Inter-religioase. Prințul Hassan a publicat nouă cărți.

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 67

Comentarii

Comentariul nr.1 - sandu a spus în 28.08.2009 13:27:00:
da are mare dreptate dar ...ce ne facem cu politicieni de azi care ...stim toti cum sint.

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: