Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Ekaterinburg – vectorul de performanță economică al Rusiei în relația cu Asia

Gabriela IONIȚĂ

Dialog cu Vadim Rudolfovici Dubicev - șef adjunct al Administrației guvernatorului regiunii Sverdlovsk, director al Departamentului de politică de informare a guvernatorului

Domnule Vadim Dubicev, foarte curând orașul Ekaterinburg va găzdui Summitul SCO (Organizația de Cooperare de la Shanghai). Cum merg pregătirile?
Evaluarea pregătirii orașului pentru acest eveniment este făcută de Comitetul organizatoric federal. Contro­lul este dur și zilnic, astfel că în acest moment putem spune că pregătirile sunt în grafic. Ekaterinburgul va primi peste 7000 de invitați. Este un număr impresionant de oaspeți, cărora dorim să le oferim cele mai bune condiții.
Summitul SCO se numără printre cele mai importante reuniuni din lume la nivel înalt. Dați-ne mai multe amănunte despre pregătirile făcute pentru primirea înalților oaspeți.
Se știe că fără dezvoltarea trans­portului, afacerilor și infrastructurii este dificil să asiguri standardul cerut de un astfel de eveniment la nivel înalt. De aceea în Ekaterinburg a fost abor­dată la modul cel mai serios problema modernizării infrastructurii regionale, mai ales că acesta este un motiv bun și pentru dezvoltarea regiunii Sverdlovsk în întregime. Aș menționa aici măsurile luate pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. O importanță prioritară a fost acordată de guvernatorul regiunii Sverdlovsk, Eduard Rossel, aero­por­tu­lui “Koltovo” -  “poarta aeriană” a Ura­li­lor. La Summitul SCO acesta va fi gata să primească toate tipurile de avioane. Terminalele moderne recent construi­te, precum și noile complexe hoteliere, inclusiv hotelul din cadrul aeroportului, permit asigurarea confortului pasa­ge­rilor și oapeților orașului. Tot aici me­rită menționată începerea construcției unei linii expres de cale ferată de la aeroportul “Koltovo” până la gara centrală. Drumul “Koltovo”- Ekate­rin­burg a fost lățit și este în momentul de față o modernă autostradă. Tot în vederea acestui Summit și-au început activitatea multe hoteluri noi, iar cele existente au fost modernizate. De exemplu, posibilitățile noului și ultramodernului hotel “Hayatt” permit nu doar primirea unor oaspeți la nivel înalt, dar și organizarea unor conferințe internaționale de orice fel.
Ekaterinburgul este și un important centru cultural....
Da, desigur. Suntem pregătiți și în acest sens. Instituțiile de cultură, mu­zeele, teatrele și alte asemenea instituții și-au revizuit orarul de funcțio­nare, pregătesc noi programe și expoziții. Pentru ușurarea “navigației”, oaspeții Ekaterinburgului vor putea utiliza broșuri special editate.
În general, găzduirea unor eveni­mente la nivel înalt solicită eforturi serioase din partea autorităților locale. Dar în același timp oferă șansa unei vizibilități sporite la nivel mondial și regional. Evident, prin intermediul jurnaliștilor acreditați. Ce ne puteți spune în acest sens?
 La fel de serios a fost tratată și dezvol­tarea infrastructurii de teleco­mu­nicații. Pentru o țară atât de mare ca Rusia, aceasta este o temă foarte sensibilă. În Ekaterinburg accesul la noile tipuri de comunicații nu mai constituie o problemă. Au fost mărite capacitățile tuturor operatorilor de telefonie; a fost mărită zona de aco­perire și s-a îmbunătățit semni­ficativ calitatea legăturilor datorită utilizării rețelelor cu fibră optică. Participanții la Summit și cei 1100 de jurnaliști acre­ditați din diverse țări ale lumii vor putea folosi avantajele comunicațiilor prin satelit. De altfel, pentru repre­zen­tanții mass-media a fost amenajat la hotelul “Atrium Palas” un centru de presă non-stop, dotat cu tot ceea ce este necesar în acest sens. Bineînțeles că utilizarea celor mai moderne apa­raturi se va putea face și în deja menționatul hotel “Hayatt”. Vă repet că, având în vedere condițiile  geo­gra­fice ale Rusiei, dezvoltarea teleco­mu­ni­cațiilor este pentru noi foarte dificilă, dar este o temă prioritară.
Va fi Ekaterinburgul vectorul de performanță pe care Rusia îl va utiliza pentru dezvoltarea relațiilor cu Asia?
Înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să amintesc că ideea tranformării orașului în “capitala cooperării” pe relația cu Asia  aparține guvernatorului E. Rossel.  Rostită acum câțiva ani, ideea a lăsat impresia unei fantezii, a unui vis greu de realizat. Însă, cu timpul, și având susținerea pre­ședintelui (actual premier) Vladimir Putin și a ministrului de externe Sergey Lavrov,  această idee a început să prindă contur. Mai mult, dincolo de me­ritul lobby-ului guvernatorului, însăși viața a făcut să ne amintim și să sim­țim necesitatea concretizării acestei idei. În acest moment deja putem vedea clar realismul ei și urgența de a o pune în aplicare prin ce avem cel mai important, capacitatea de muncă. Moscova și Sankt Petersburgul, oricât ar lucra la politica internă “proprie”, tot nu pot, pe fondul creșterii economice active a țării să acopere și să asigure pe deplin toate necesitățile relațiilor externe ale Rusiei. De aceea este nece­sar să se discute despre “un al treilea centru”, care să fie nucleul dezvoltării economice și vector de performanță al Rusiei în relațiile cu Asia. Acest efort a început cu mult înainte de luarea deciziei de desfășurare a Summitului SCO la Ekaterinburg și nu va lua sfârșit o dată cu terminarea acestuia.  
Care ar fi perspectivele ce decurg de aici ?
Perspectivele sunt cu adevărat remar­cabile. Dar cele mai dorite direcții în momentul de față sunt investițiile în economia regiunii Sverd­lovsk și implicit a orașului Ekaterin­burg. În prezent piața internă a Rusiei nu poate utiliza întreaga producție realizată de regiunea Sverdlovsk - aproape 50% din locurile de muncă ale regiunii sunt create datorită comenzilor  externe. În același timp, țările SCO sunt importante consumatoare ale produc­ției întreprinderilor regiunii. În acest context, dezvoltarea relațiilor econo­mi­ce cu avantaje mutuale este benefică pentru întreaga zonă a Uralilor. Iar asigurarea creșterii investițiilor în regiune este o condiție obligatorie a creșterii performanței întreprinderilor noastre regionale. Și efortul în această direcție are deja rezultate. Spre exemplu, acordul semnat de curând de guvernatorul Rossel  cu Banca Chinei privind acordarea pentru Uralul de Mijloc a unei linii de credit de 1 miliard de euro.
De asemenea, nu trebuie să subes­timăm însemnătatea sferei uma­nitare de cooperare. Acolo unde sunt legături culturale, lingvistice și personale, acolo se dezvoltă și afacerile comune. Iar, dacă discutăm despre relaționarea economiei și culturii, sunt convins că existența uneia fără cealaltă este imposibilă. Cunoașterea culturii altei nații, a diferitelor mentalități naționale, a sistemului de valori conduce la dezvoltarea unor bune relații de parteneriat. Și mai cred că prietenia trebuie să fie alimentată cu o activitate inteligentă și ce poate fi mai indicat în acest plan decât o activitate econo­mică cu beneficii mutuale.
Un alt aspect îl reprezintă dezvol­tarea relațiilor diplomatice ale regiunii Sverdlovsk – acestei direcții de acțiune Eduard Rossel îi acordă o importanță colosală. În present, în Ekaterinburg sunt deschise în jur de 20 de consulate ale altor țări, dintre care primul a fost cel al SUA. Apariția oricărui consulat semnifică pentru regiune un salt esen­țial în dezvoltarea relațiilor economice bilaterale cu țara reprezentată de departamentul diplomatic. Consulatul este un fel de  “fereastră” care îmbu­nă­tățește semnificativ stabilirea relațiilor economice.
Președintele Dmitri Medvedev și premierul Vladimir Putin consideră că actuala criză financiară globală, paradoxal, va ajuta la stabilirea poziției SCO pe scena geopolitică a unei lumi cu multiple centre de putere. Să înțelegem că SCO își asumă poziția de pol de putere regional pe zona Asia-Pacific?
O întrebare dificilă. Cred că răspun­sul la ea este în continuare căutat de autorii acestei construcții multi­națio­nale. Specialiștii și experții care ana­lizează măsura dezvoltării SCO sunt cei care vor creiona mai clar con­turul răspunsului. După părerea mea, lumea globalizată are nevoie în mod clar de construcții politico-economice rezisten­te, sigure, care să asigure ca o putere viabilă, atât o economie regională, cât și banala siguranță, dreptul la viață a oamenilor care locuiesc în aceste teritorii. S-a văzut că SUA nu se descur­că cu rolul asumat de fundament global al construcției siguranței – în toată lumea, fără excepție. Ne place sau nu, există limite ale posibilităților în cazul oricăror superputeri. SCO este un real exemplu al unei asemenea construcții regionale viabile.
În încheiere v-aș ruga să-mi enumerați acele principii ale SCO pe care le considerați cheia de boltă a acestui edificiu regional.
Aș numi două principii de bază, care se regăsesc în patrimoniul juridic și mental al tuturor țărilor membe ale SCO. Este în primul rând recunoaș­te­rea dreptului la existență și la ho­tă­rârea propriului destin pentru orice țară din lume. În al doilea rând aș menționa conceptul euroasiatismului, o idee apropiată mentalității omului rus, dar destul de greu de înțeles pentru cei care nu sunt în situația de a viețui la interferența a două continente cu percepții și culturi atât de diferite.

Interviu realizat de Gabriela Ioniță și Igor Iablocikov
Publicat în : Interviu  de la numărul 67

Comentarii

Comentariul nr.1 - a a spus în 04.07.2009 09:06:00:
Daca Rusia va reusi sa gestioneze acest concept al euroasianismului,viitorul este al ei.In tot cazul,timpul trece in favoarea ei si nu are nimic altceva de facut decat sa astepte inteligent.

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: