Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

ASR Principele Radu al României: “Candidatura mea cheamă să fim împreună la deșteptarea acestei țări”

Virginia MIRCEA

ASR Principele Radu de România"Travaliul Casei Regale, din 1866 până astăzi, a fost unul de punere îm­preună a energiilor bune, a talentelor și a oamenilor pricepuți ai țării.
În ultimii douăzeci de ani, sistemul a depins mereu, prea mult, de compor­tamentul și de acțiunile indivizilor, de multe ori incompetenți. Mercantilismul și superficialitatea au menținut medio­critatea în spațiul public, au instalat modele false, cu grave consecințe so­ciale."


Alteță, candidatura dumneavoastră a fost o surpriză foarte mare. Care sunt resorturile ei, ce v-a îndemnat să candidați?
Cu aproape 150 de ani în urmă, Carol I a construit Statul român pe prin­cipiul profesionalismului. Institu­ți­ile moderne s-au făurit, atunci, pe temeiul calității profesionale și al meritului. A fost timpul unei aspirații către Binele Național.
Travaliul Casei Regale, din 1866 până astăzi, a fost unul de punere îm­preună a energiilor bune, a talentelor și a oamenilor pricepuți ai țării.
În ultimii douăzeci de ani, sistemul a depins mereu, prea mult, de compor­tamentul și de acțiunile indivizilor, de multe ori incompetenți. Mercantilismul și superficialitatea au menținut medio­critatea în spațiul public, au instalat modele false, cu grave consecințe so­ciale.
Nu sunt astăzi în fața alegătorilor să promit miracole. Nu am ieșit înain­tea țării să aduc paradisul promis de alții la ieșirea din comunism. Candi­datura mea cheamă să fim împreună la deșteptarea acestei țări. Să punem ordine și demnitate în treburile Româ­niei, să respectăm instituțiile, Consti­tuția și legile, să ne respectăm pe noi înși­ne, în fiecare zi, de dimineață până sea­ra, chiar și atunci când nu ne privește nimeni.

Alteța Voastră vine din structura societății civile, candidatura dumnea­voastră este susținută de o serie de ONG-uri.  Cum va fi asigurată logistica campaniei electorale având în vedere faptul că nu aveți structura teritorială pe care o are candidatul unui partid?
Contez mult pe voluntari, pe oa­me­ni animați de valorile propuse de mine. Oameni care cred și sunt entuziasmați, nu oameni cu interese care sunt plătiți. Este un privilegiu să fac acest exercițiu, pe care îl consider o victorie prin simplul fapt că el există. Ne-am cucerit Independența pentru că am stat împreună. Am făcut Marea Unire pen­tru că am fost împreună. Am început să facem o țară modernă pentru că am fost împreună. Am depășit crize și am ieșit până la urmă bine din războaie pentru că am fost împreună. Nu este nici un secret aici. Oamenii de calitate, profesioniștii nu divizează, nu distrug. Profesioniștii inspiră, construiesc și unesc. Aduc valoare breslei lor, aduc valoare epocii și țării lor, lucrând împ­re­u­nă. Profesionistul unește, diletantul dezbină!

Campania electorală presupune un efort financiar foarte mare. Care sunt sursele de finanțare pe care vă sprijiniți în timpul derulării acesteia?  
Voi încerca să adun fonduri de la cât mai mulți oameni, cu contribuții modeste. Doresc acest lucru pentru a obține nu doar bani, ci și solidaritatea oamenilor în proiectul nostru comun. Cine investește 50 RON în candidatura mea va considera că succesul meu este și succesul lui și se va simți angajat. Va purta ideile mele cu spirit de răspundere, cu generozitate și le va susține ca pe ceva făcând parte din ființa lui.

Alteță, ați prezentat o strategie de dezvoltare a României pe 30 de ani. Care sunt liniile principale ale acestei strategii?
Viziunea pe 30 de ani nu este un program al candidaturii la Președinție, ci un legământ al generației regale re­pre­zentată de Principesa Margareta și de mine. Un președinte nu poate fi ales pentru 30 de ani, deci viziunea nu ar avea cum să se suprapună peste exer­citarea mandatului de președinte al României.
Viziunea se bazează pe câteva va­lori ale regalității, cum ar fi gene­ro­zi­tatea, puterea exemplului personal, spiritul de răspundere, profe­siona­lis­mul, loialitatea și rolul de model. Ea aduce în atenția societății românești de astăzi proiectele, direcțiile, prin­cipi­ile pe care noi le credem fundamentale pentru ca România să devină o țară statornică. Toate acestea sunt de competența întregii societăți româ­nești. Noi nu intenționăm să substituim instituțiile publice în acest demers, ci, dimpotrivă, să aducem o valoare adău­gată.

Cum vă raportați candidatura față de ceilalți candidați?
Douăzeci de ani am tot votat când dreapta, când stânga. Dar întotdeauna am votat împotriva a ceva, nu pentru ceva. Am negat mereu, nu am construit încă.
Eu nu sunt un candidat de stânga, nu sunt un candidat de dreapta, nu sunt un candidat politic. Nu sunt astăzi în fața țării pentru ca să arunc cu piatra în nimeni. Sunt astăzi aici pentru a pune o piatră jos, la temelia unei Românii respectate, pe care am uitat că o merităm.
Toate acestea mă deosebesc mult de toți ceilalți posibili candidați.
Care credeți că sunt atuurile candidaturii Alteței Voastre care vor determina electoratul nehotărât (acei 61% dintre români) să vină la urne în noiembrie 2009? Și aici aș vrea să fac o paranteză pentru a preciza că de la 3% intenție de vot pentru Principele Radu Duda la începutul lunii aprilie, la jumătatea lunii aprilie intenția de vot a crescut la 10%.
Între timp, la 22 mai intenția de vot a crescut la 12%.
Gestul pe care îl fac astăzi dorește să deblocheze impasul politic și institu­țional la care s-a ajuns în România. Men­ți­ne­rea și escaladarea contro­ver­selor dintre principalii responsabili politici ai țării riscă să împingă Ro­mâ­nia spre haos politic, economic și so­cial, precum și spre izolare inter­națio­na­lă.
Ca președinte voi garanta constitu­țional independența Justiției, domnia legii și nu voi tolera nedreptățile și abuzurile. Valoarea dreptății în justiție trebuie apărată permanent și cu toate mijloacele. Românii trebuie să se sim­tă bine reprezentați și protejați în țara lor, în Europa lor și în lumea largă.
România europeană, folosind fără complexe de inferioritate valorile care au fondat statul modern, va fi o țară mai puternică, pragmatică și capabilă să înfrunte timpuri care nu se anunță nici liniștite și nici pașnice.
Începând cu decembrie 2009, românii nu trebuie să își mai ascundă pașaportul, de rușine. Respect și lege în țară, demnitate și mândrie în afară. Capul sus în lume. Aceasta va fi România.
Sunteți un candidat cu ”aură regală” și la propriu, și la figurat. Familia regală este făuritoarea României moderne, dacă Principele Radu Duda va fi președintele României, așteptările vor fi foarte mari. Care ar fi primele trei lucruri pe cale le veți face în cazul în care veți fi ales președinte?
Voi restabili respectabilitatea și efectivitatea exercițiului de repre­zen­tare statală a României. Confuzia din­tre exercițiul politico-administrativ și cel de reprezentare prezidențială a Sta­tului este maximă.
Voi aduce coerența și competența în Instituția Președintelul României, ceea ce se va răspândi binefăcător, prin puterea exemplului personal pen­tru celelalte instituții, care sunt demo­cra­tice și responsabile.
Voi porni imediat la încurajarea, întărirea și eliberarea de complexe a comunităților locale, precum și a profesiilor și a elitelor lor.
Interviu realizat de Virginia Mircea
Publicat în : Interviu  de la numărul 67

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: