Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Economia subterană, prea puțin vizitată în construcția actualului buget

Andreea VASS

 


Neliniștea excesivă cauzată de nevoia acoperirii defici­tului bugetar moștenit de la guvernul PNL, de 5,2% din PIB în anul 2008, ar putea fi acoperită cu mai mul­tă voință politică. Nu cu mișcări grăbite și dezordonate ale celor care cred că se pricep la macroeconomie și gene­rea­ză panică. De pildă, economia as­cun­să privează bugetul României de sume mai mari decât acest deficit. Să luăm în calcul doar estimările legate de valoarea adăugată care se pierde din cauza muncii la negru, a fraudelor fis­cale la TVA (la nivelul societăților) și a gos­podăriilor populației (sectorul infor­mal), care însumate se ridicau la peste 21% din PIB în anul 2007.
Drumul economiei subterane a fost bine pavat, de la 16,6% în 2005, la 21% în 2007
Economia ascunsă s-a dezvoltat fructuos în ultimii patru ani, de la circa 48 miliarde RON în anul 2005, la aproa­pe 87 miliarde RON în anul 2007 (ultimele estimări disponibile la Institutul Național de Statistică).
Degeaba ne propunem să dimi­nuă­m volumul achizițiilor publice de bunuri și servicii dacă nu aruncăm un ochi vigi­lent în modul cum sunt respectate condițiile loiale ale pieței și dacă nu înce­pem o luptă aprigă împotriva corupției  și a grupurilor de interese oculte. Degeaba ne propunem să redu­cem numărul salariaților în admi­nis­tra­ția publică dacă nu rezolvăm problema muncii la negru în economie. Degeaba ne plângem de venituri prea puține încasate la buget dacă nu reușim să înre­gistrăm unitățile din sectorul infor­mal, cum sunt de pildă croitorii, meca­nicii auto, frizerii, zugravii, instalatorii, profesorii care predau lecții particulare sau persoane care își închiriază casa în timpul vacanțelor.
Pentru anul 2007, estimările arată cam așa:
Pierderi din PIB cauzate de munca la negru: 10,7% – calculate ca dife­ren­ță între numărul de persoane care de­cla­ră că muncesc într-o întreprindere (în Ancheta forței de muncă în gos­podării – AMIGO) și persoanele de­cla­rate de întreprindere, pentru care se plă­tesc dările la stat (Ancheta struc­turală în întreprinderi). În acest fel se urmărește și compararea cererii și ofertei de forță de muncă la nivel de ra­mură, respectiv salariile medii pe ramura de activitate.
Pierderi din PIB cauzate de eva­ziu­nea fiscală la plata TVA: 4,6% – calculate ca diferență între TVA teoretic și cel încasat la bugetul de stat.
TVA teoretic se calculează pe baza echilibrului resurse-utilizări pentru tran­zacțiile care includ TVA, prin apli­carea cotelor legale de TVA pe produse la valoarea acestor tranzacții.
Când spunem tranzacții care includ TVA ne referim la consumul inter­me­diar și formarea brută de capital fix ale agenților care, conform legii, nu sunt plătitori de TVA, la consumul final al gospodăriilor populației, la consumul final al administrațiilor publice și al instituțiilor non-profit în serviciul gospodăriilor populației.
Pierderi din PIB cauzate de sectorul informal: 5,7% – calculate pe baza valorii adăugate brute a persoanelor care lucrează la negru în gospodăriile populației (AMIGO și cei înregistrați la Mi­nisterul Finanțelor cu activități independente).
Evaluarea valorii adăugate are la bază principiul prin care veniturile realizate de muncitorii nesalariați (per­soane din asociații familiale și lucră­torii pe cont propriu) nu pot fi mai mici decât salariul mediu obținut de per­so­nalul din unitățile mici cu aceeași acti­vitate.
O altă parte a economiei neobser­vate o reprezintă cea deținută de unitățile neînregistrate din sectorul in­for­mal, în care pot fi incluse exemplele de mai sus: croitori, mecanici auto etc.
Ce este de făcut?
Să creștem veniturile prin redu­ce­rea economiei ascunse, ceea ce va îm­bu­nătăți calitatea administrației publice, condițiile de concurență loiale pe piață și bunăstarea noastră prin:
1. Solicitarea de măsuri concrete insti­tuțiilor responsabile pentru dimi­nu­a­rea economiei subterane – cu o­biec­tive și termene precise – și asumarea lor publică fermă.
2. Peste tot unde sunt implicate cheltuieli publice de anvergură să fie organizate consilii de supraveghere – formate din patronate, sindicate și societatea civilă, cu acces la toate do­cu­mentele și procedurile. Ei să rapor­te­ze trimestrial evoluția și modul de chel­tuire a banului public. Un fel de poliție a societății civile.
3. Sancționarea severă a abu­zu­rilor semnalate de către consiliile de su­pra­veghere prin demitere și atra­ge­rea răspunderii persoanelor vinovate.
4. Pentru ca aceste eforturi, sau ori­care altele, să nu rămână pur teo­retice trebuie observate, și cu prio­ri­tate în­drep­tate, erorile judecătorești. Nu constituie pentru nimeni o surpriză că numeroase cazuri semnalate de procu­rori pier pe masa judecătorilor. Cine îi supra­veghează pe supra­ve­ghe­tori? Adică, în acest caz, pe judecători? Elimi­narea tuturor beneficiilor speciale și excluderea definitivă din magis­tra­tură ar fi o primă soluție pentru cei cărora li se dovedește reaua credință la jude­cată. Avem nevoie de curățarea magis­traturii.Este oare o misiune imposibilă? Mai aveți alte propuneri?  (A. V.)
Publicat în : Economie  de la numărul 63

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: