Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Andreea Vass: „Fanionul PD-L este integritatea”

Cristian Banu

Andreea Vass  este doctor în economie, cercetător la Institutul de Economie Națională al Academiei Române (noiembrie 2001 - prezent) și colaborator la Facultatea de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice. A fost consilier în cadrul Departamentului de Politici Economice și Sociale al Administrației Prezidențiale, România (ianuarie 2005-iulie 2007). Începând cu luna decembrie 2007, este consilier în cadrul Parlamentului European și membru PD-L.


Care a fost echipa care a participat la redactarea programului de guvernare?
Primele discuții au avut loc la ni­velul comisiilor interne de spe­cialitate. S-au remarcat aici echipele coordonate de Sulfina Barbu, Anca Boagiu, Valeriu Stoica, Radu Berceanu, Romeo Ilie, Radu F. Alexandru, Romeo Pop, Gheorghe Flutur, Stelian Fuia, Cristian Diaconescu, Monica Iacob-Ridzi, Dan Bărbulescu, Daniel Funeriu, Lucian Croitoru, Gheorghe Barbu, Sorin Frunzăverde etc. Alături de ei, mulți alți experți au muncit pe brânci, precum Mircea Coșea, Valentin Mircea, Ionuț Popescu, Gabriel Biriș, Cristian Stă­ni­că, Horia Terpe, Cristina Trăilă, Dacian Țolea sau Narcisa Iorga.
O echipă națională de coordonare a acestor comisii, în frunte cu Gheor­ghe Pogea, a sintetizat apoi ideile care s-au impus ca fiind cele mai valoroase. Am optat pentru un dialog continuu, axat pe patru puncte: sinteza stării de fapt, viziunea, obiectivele de guvernare și direcțiile principale de acțiune. Theodor Stolojan și Adriean Videanu au monitorizat întregul proces de elabo­rare.
Nu sunt atât de importante nu­mele, cât performanța echipelor, motiv pentru care nu epuizez lista. Așadar, a fost o extraordinară muncă de echipă, cu dezbateri de foarte bună calitate. Au existat, firește, și momente tensionate. Când tragem însă linia, importantă rămâne coagularea unui nucleu de veritabili parteneri de dialog, majo­rita­tea foarte tineri și buni profesioniști. Oamenii nu s-au coalizat pentru inte­rese personale sau de grup și nici, cum se întâmplă de prea multe ori, pentru a lupta „împotrivă”, ci pentru o cauză de solidaritate. Noi am numit-o, pe scurt, „un alt mod de guvernare”, gândindu-ne la o guvernare mai bună, mai com­petitivă, mai responsabilă și mai eficientă. Cel mai important lucru este ca acum aceste idei să fie puse în circulație.

Care sunt principiile pe care se bazează programul de guvernare?
Integritatea este fanionul parti­du­lui. Nici inspirația președintelui, nici competența candidatului la funcția de prim-ministru nu mai pot ține locul unei structuri de gândire strategică, așezate pe o bază clară de integritate. Temelia ideologică pe care s-a construit este, în mod evident, de centru-dreapta. Statul de drept, valorile democrației și ale eco­nomiei de piață liberă și concu­rențială sunt pentru noi valori fun­damentale.  
Focurile de artificii în materie de economie, cum a fost cazul cotei unice lansate în alegerile din anul 2004 de către Alianța D.A., sunt absente în actu­alele programe de guvernare. În ceea ce ne privește, aceasta nu presu­pune renunțarea la obiectivul strategic stabilit pe termen lung: atingerea stan­dardului de viață mediu din Uniunea Europeană, cu un progres de etapă de 62% în ceea ce privește PIB pe locuitor până în 2012.
Această viziune poate deveni reali­tate numai dacă România se va impune în lupta pentru productivitate și competitivitate. În acest scop, avem nevoie de o economie cu o infras­truc­tură modernă, resurse umane cu un înalt nivel de educație și calificare, un mediu de afaceri prietenos, într-o eco­nomie stabilă, sub o guvernare com­petentă.  
În consecință, am pus accentul pe un management public bazat pe rezul­tate. Propunerile din program au fost trecute prin filtrul reflectării lor directe în nivelul de trai.
În al doilea rând, am insistat pe creșterea eficienței cheltuielilor publi­ce, indiferent dacă e vorba despre edu­cație, sănătate, infrastructură, agricul­tură, turism, mediu sau dezvoltare regio­nală, protecția drepturilor cetățe­nilor, flexibilizarea pieței muncii sau stimularea economisirii.
În al treilea rând, toate cifrele din program sunt bine fundamentate cu ajutorul modelelor riguroase și al unor evaluări oneste. Celorlalte partide le lipsește, din păcate, acest exercițiu. Rezultatul este vizibil în programele propuse.
În al patrulea rând, am urmărit cu atenție armonizarea cu regulile euro­pene și cu funcționarea reală a statului de drept, nu ca pe ceva impus, ci ca pe instrumente de modernizare și de eficientizare a activității. Celelalte parti­de au refuzat să semneze pactul cu statul de drept, ceea ce mi se pare extrem de grav.

Prin ce propuneri concrete se diferențiază programul de guvernare a PD-L de celelalte partide?
Prin încercarea de a elimina ama­torismul, tranzacționismul, ineficien­ța și dezinteresul care au marcat guver­nările precedente. Să vă dau câteva exemple concrete:
Considerăm prioritară lupta anticorupție prin punerea la treabă a DNA și ANI, atât de puternic blocate până acum, și prin clarificarea adevă­rului comunist;
Nici o reformă economică nu mai poate trece cu vederea problemele legate de proprietate și de finalizarea procesului de privatizare. Ne-am pro­pus să soluționăm în maximum 3 ani toate dosarele aflate la primării și la ANRP și să stabilim despăgubiri corec­te pentru proprietățile confiscate. Ne-am propus și restructurarea și eficien­tizarea activității AVAS;
O țintă clară pentru PDL o consti­tuie eliminarea reglementărilor legale și fiscale inutile și crearea Consiliului Național Român de Competitivitate. Scopul? Simplificarea regulilor de derulare a afacerilor și a activităților civice. PD-L a acordat o atenție spe­cială micului antreprenoriat inovativ. De pildă, propunem deducerea inves­tițiilor în progres tehnologic într-un cuantum de maximum 25% din profit, ceea ce traduce actuala cotă unică de 16% într-o cotă efectivă de 12%. Apoi, realitatea ne dovedește că libertatea de decizie neasociată responsabilității poate deveni o adevărată problemă, cum e de pildă cazul crizei financiare americane. PD-L va veghea asupra protecției consumatorilor, a corecti­tudinii prețurilor și asupra siguranței și încrederii investitorilor;
Avem priorități sectoriale clare, similare cu cele ale majorității popu­lației:
Infrastructura. Vă asigur că în România se va putea ajunge confor­tabil, pe autostrăzi moderne, în orice colț al țării și că ne putem conecta la restul Europei. PD-L propune Pactul Național Autostrăzile României. Acest pact va însemna realizarea completă a peste 800 de kilometri de autostradă până în 2012 și începerea construcției altor 1300 kilometri.
Educație. PD-L va introduce contul educațional și tichetul educațional, în care statul, părinții, donatorii privați vor depune bani, astfel încât copiii să-i poată folosi pentru educație pe durata întregii vieți.
Sănătate. PD-L vrea să combată corupția din subvențiile pentru medi­camente, să vindece sistemul sanitar de impostură și să înființeze Oficiul pentru Protecția Drepturilor Pacienților.
Descentralizarea administrației. Școlile și spitalele vor trece în subor­dinea autorităților locale, iar celor din urmă li se va da dreptul de a modifica taxele și impozitele.
PD-L propune măsuri de reducere semnificativă a sărăciei extreme în rândurile populației celei mai defavorizate, prin introducerea pensiei minime garantate (din 2009, nici o pensie nu va fi mai mică de 350 lei noi) și prin mărirea alocației pentru copii (de la 40 la 100 de lei noi pe lună). Pentru programele sociale de interes public, PD-L promovează un Parte­ne­riat Special Stat-Biserică.
Ne propunem apoi reducerea numărului de parlamentari, de la 469 la 300, unificarea celor două camere și eliminarea pensiilor speciale.
Nu în ultimul rând, o vom susține pe Monica Macovei pentru un nou mandat de ministru al Justiției care să garanteze validitatea intențiilor noastre.

Care ar fi răspunsurile PD-L la criza economică mondială?
Ceea ce constatăm acum nu este doar proasta gestiune a riscurilor financiare, ci și lipsa comporta­men­telor loiale, corecte, de pe piețele fi­nan­ciare ale lumii. Instituțiile inter­naționale, băncile centrale și guver­nele deopotrivă au solicitat expres transparență în dezvăluirea pierderilor fondurilor de investiții și a coloșilor bancari, ceea ce nu s-a întâmplat. Încrederea pierdută în sistemul finan­ciar este catastrofală și pune în pericol integritatea sistemelor economice. Statul român ar trebui să vegheze la aceste reguli ale jocului corect, să își creeze un mecanism care să îi permită să prevină cazuri similare prin supra­veghere și control, respectiv prin codurile de conduită. Nu am fost însă martorii nici unei măsuri preventive în acest sens, cu excepția celor de frâ­nare a creditării.
Costurile de capital au crescut, ceea ce se traduce în încetinirea inves­tițiilor și a creșterii economice globale. Pentru România, principalul risc provine din finanțarea importurilor, ca vulnerabilitate externă dată de deficitul de cont curent. PD-L răspunde la ele prin măsuri de simplificare și clarifi­ca­re a legislației și fiscalității, în sprijinul mediului de afaceri autohton com­petitiv, al flexibilizării pieței muncii și al promovării exporturilor.
În ceea ce privește efectele nefaste generate asupra bursei românești, PD-L propune revigorarea ei prin două măsuri de fond. Pe de o parte, capita­lizarea ei prin încheierea procesului de privatizare prin mecanisme bursiere deschise și alimentarea circuitului economic privat cu aceste resurse economice blocate în proprietatea statului. Pe de altă parte, PD-L propune un impozit redus la 1% aplicat tuturor tranzacțiilor cu titluri de valoare pentru o perioadă limitată la 3 ani, indiferent de perioada deținerii, după care revenim la cota unică de 16%.

În situația, cea mai probabilă, în care va fi nevoie de o colaborare, ce va fi negociabil și ce nu?
Principiile nu sunt negociabile. Mă­su­rile la care va fi nevoie să renunțăm în eventualele negocieri depind de contrapropunerile oferite de parteneri. Dacă sunt mai bune, le acceptăm cu plăcere. Dacă nu, vom lupta pentru ideile noastre.

Ce a aplicat greșit Călin Popescu Tăriceanu – din punct de vedere al programului de guvernare, care este, practic, cel al Alianței D.A.?
Ceea ce mă îngrijorează cel mai tare este atacul continuu la statul de drept și subminarea unor principii democratice precum independența justiției. Acest lucru a stârnit o mare îngrijorare la Bruxelles. Dovadă stau avertismentele repetate ale Comisiei Europene.
Aici a abdicat masiv guvernul Tăriceanu, aici s-a îndepărtat de programul Alianței D.A. care a câștigat alegerile promițând că statul de drept va reveni în matca lui normală, că justiția va fi egală pentru toți și că actele de corupție din perioada guvernării Năstase vor ajunge în justiție. PNL și Tăriceanu și-au încălcat aceste promisiuni făcute electoratului și au trădat, ajutând personaje anche­tate din PSD, dar și din propriul partid să fugă de justiție.
În perioada opoziției, PNL a denunțat, cel puțin formal, că sub guvernarea PSD atacul la statul de drept devenise regulă. Acum PNL a uitat asta și a chemat în ajutor același PSD din 2000-2004, profund nereformat și nociv pentru democrație.
Tentativele parlamentare și reu­șitele legislative apără în continuare impostura, corupția mică și mare, la toate nivelurile. Rezultatul? Situația proprietății este încă neclarificată, reforma justiției, constituțională și a sistemului politic lipsesc. Continuăm să plătim „șpagă” pentru serviciile publice, iar drepturile noastre, ale cetățeanului, sunt doar mimate.
Pe de altă parte, mediocritatea guvernării actuale este revoltătoare. Educația și infrastructura au fost integral compromise, în pofida punerii la dispoziție a celor mai mari bugete din ultimii 20 de ani. Guvernul actual alimentează senin găuri negre și risi­pește banul public. Sacrifică, în egală măsură, absorbția și folosirea eficientă a fondurilor europene.
S-au acumulat dezechilibre eco­no­mice majore, până la limita indul­genței, iar bugetul României este acum desfigurat și aruncat cu nonșalanță spre procedura de deficit excesiv. Pensionarii reprezintă  în viziunea PNL viitorul României. Abordarea politicianistă și voluntaristă a guvernului Tăriceanu a sacrificat cu bună știință interesele generale și pe termen lung ale României. Criticile dure au curs în ultimul timp și nu voi mai insista asupra lor.

Interviu realizat de Cristian BANU
Publicat în : Interviu  de la numărul 60

Comentarii

Comentariul nr.1 - wd a spus în 07.12.2009 21:18:00:
However, when weGirls shoes for sale are online shops,Cheap Girls shoes we should chooseHair straighteners some priceGHD comparison sites,Cheap cashmere scarf not only you scarves for salecan buy comparison shoppingquality goods,online shopping but also thecell phone price is veryCell phones reasonable. LastDesigner Sunglasses month, my Buy Cheap Sunglassesfamily had aWomen''s Fragrances good journey, whichDesigner Fragrances is due to Buy Umbrellasonline shops. Sun LotionsBefore we wentSunscreen to journey, we Comparison Online Shoppingdicided to Product Reviewsbuy a big cheap ugg bootsluggage. So weugg boots went to manyHealth Weight Loss shopes in hope slim certain parts of the bodyof choosing a luggage with good quality and low price.

Comentariul nr.3 - wd a spus în 07.12.2009 21:18:00:
Also, onlinewholesale shops wouldWholesale handbags be the Wholesale jewelryhome of Wholesale clothingelectronics. Afterchina wholesalers I boughtwholesale cell phones a computer,PDA Phone I beganwholesale watches to buy Wholesale Jewelrysome computer Wholesale fashion jewelryaccessories fromWholesale costume jewelry online. First wholesale body jewelryaccessory iswholesale silver jewelry game software, costume jewelry wholesalewhich is wholesale gold jewelrymy nephew''schina electronics favourite. Thencheap wholesale electronics it Iwholesale bought is wholesale electronicsportable hardware, mp4 watchesthe price ofWholesale Mp4 which is lowerMP3 Players than those inaccessory car shops and itswholesale Cell Phones quality is very wholesale productsgood. Our family''sdiscount wholesale video game, cd dvdchina wholesale storage and dvdwholesale digital cameras media were boughtmp4 watches from online Wholesale Mp4shops through wholesale t shirtsmy recommending.
Comentariul nr.4 - wd a spus în 07.12.2009 21:19:00:
Referring to外贸建站 electronics age,外贸网站建设 we have建外贸网站to talk 莆田外贸网站建设about computer企业建站 networking. With 免费模板下载its development,建设网站 various computers网页制作 appear. Nowadys,seo优化 PC Notebooks, 网站seoPDAs, pcseo排名 laptop computersgoogle优化 are popularbaidu优化 with young数据采集 people.

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: