Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Alianța PSD-PNL – o posibilă formulă de guvernare

Mihaela ENACHE

Una dintre consecințele rupturii care s-a produs în cadrul alianței de guvernare 2004  și, ulterior, a Alianței D.A.  a fost o nouă regrupare a partidelor pe scena politică. Astfel, echilibrul aparent care   s-a conturat în decursul anului 2005 a fost perturbat printr-o nouă relaționare la nivelul sistemului de partide politice. 


Raporturile dintre principalii actori politici – PSD, PD-L, PNL – sunt extrem de com­plexe, marcate de ambiguitate și de lipsa unor strategii pe termen lung. Nici unul dintre ei nu are o poziție fermă, general acceptată, de raportare la ceilalți doi actori. Deopotrivă, în inte­riorul PNL, dar și al PSD și PD-L, există grupări cu opinii și interese diferite în ceea ce privește politicile de alianțe.
Așa cum se situează actualmente pe scena politică – PNL la putere și PD-L în opoziție –, este puțin probabil ca între cele două formațiuni să se producă o conciliere, cel puțin în condițiile în care ambele sunt conduse de actualii președinți.

Colaborarea PSD-PNL – o decizie rațională

Relația PSD-PNL este susținută de ambele partide din rațiuni ce țin de configurarea actuală a eșichierului politic. Este știut faptul că după sepa­rarea de PD, PNL avea nevoie de sus­ți­nere parlamentară iar PSD avea resur­sele necesare pentru aceasta. De ase­menea, PSD avea nevoie de conexiuni în zona puterii pe de o parte, iar pe de alta, de un aliat împotriva unui adver­sar comun – PD-L.
PNL a optat pentru o alianță tacită cu PSD, cu riscul unor critici dure din partea PD-L, care a sancționat oportu­nismul liberal și a încercat să atribuie liberalilor întreaga responsabilitate a rupturii Alianței D.A. O mare parte din­tre liderii liberali, chiar potențiali înlo­cuitori ai lui Călin Popescu Tăriceanu la condu­cerea partidului – Crin Anto­nes­cu, Bogdan Olteanu – au relații bune cu PSD și susțin această colaborare ca fiind oportună, în acest moment, pen­tru PNL. Pentru liberali, obiectivul pe termen scurt a fost menținerea la putere în acești ani, iar preluarea și susținerea unor proiecte inițiate de social-democrați au asigurat o bună colaborare cu PSD. PNL a obținut un procent relativ bun la alegerile locale din iunie 2008, plasându-se pe locul trei între partidele politice, fapt ce-i conferă o oarecare capacitate de nego­ciere cu PSD și PD-L.
Pentru PNL, colaborarea cu PSD are dezavantajul că este neagreată de propriul electorat, motiv pentru care liberalii evită să se pronunțe, în mod tranșant, asupra viitoarelor sale colaborări politice.

Incompatibilitățile doctrinare nu pot fi un impediment

Pentru PSD, dilema colaborării cu una dintre cele două formațiuni politice – PNL sau PD-L – a generat, în ultimii ani, dispute interne, ambele orientări aducând argumente pro și contra unei apropieri de unul sau altul dintre cele două partide.
Susținătorii unei apropieri de PNL, în mare parte liderii de organizații din teritoriu, s-au impus, iar proiectul unei colaborări punctuale pe termen lung începe să se contureze. Nevoia găsirii unei formule de colaborare, axată și pe o armonizare programatică între cele două partide a fost înțeleasă de liderii PNL și PD-L ca o condiție pentru o bună funcționare.
Trecând peste afinitățile ce țin de relațiile personale între unii lideri ai PSD și PNL, se poate aprecia că principalul liant al unei colaborări între cele două partide rămâne adversarul comun – PD-L și, implicit, Traian Băses­cu. În ultimii doi ani, declarațiile aces­tuia au generat reacții adverse ale parti­delor politice, au conturat o verita­bilă și ostilă coaliție a întregii clase politice, fapt ce a condus la o izolare a PD-L pe scena politică.
Este de așteptat ca deopotrivă liderii PNL și ai PSD să fi învățat din lecția fostei Alianțe D.A., care s-a for­mat având ca principal argument dorința celor două partide de a bloca PSD, de a stopa revenirea acestuia la putere în 2004. Dincolo de această motivație, PNL și PD nu au avut baze solide sau acestea nu au fost respec­tate. Se poate aprecia că între cele două formațiuni existau atunci simila­ri­tăți – ideologice, de structură a electo­ratelor. Orientările doctrinare asemă­nă­toare ale celor două formațiuni au fost chiar unul dintre factorii ce au condus la varianta fuziunii PNL cu PD, situație ce a generat suspiciuni și nemulțumiti mai ales în cadrul PNL.
În cazul unei colaborări PSD-PNL, în oricare altă formulă, ea poate fi viabilă doar în eventualitatea asumării exercițiului guvernării. Chiar incom­pati­bili­tatea doctrinară nu poate fi un impe­diment.
Ideologic, PNL promo­vează proprie­ta­tea privată, libera inițiativă, redu­ce­rea taxelor și impozitelor, statul mini­mal și drepturile individuale în detri­men­tul celor colective. Social-demo­cra­ții susțin controlul de stat al proprietății private și extinderea proprietatii de stat, controlul de stat al liberei iniția­ti­ve prin reglementări riguroase, creș­terea taxelor și impozitelor, un aparat birocratic semnificativ și drepturile sociale în detrimentul celor individuale. Aceste constrângeri ideologice nu pot fi un impediment, în condițiile în care ambele partide își armonizează un proiect comun în eventualitatea unei colaborări guvernamentale.

Rezultatele la alegerile din toamnă – factorul decisiv

Posibilitatea unei refaceri a Alianței D.A. este extrem de redusă, chiar în condițiile, puțin probabile, în care preșe­dinte al PNL nu va mai fi Călin Po­pescu Tăriceanu. Pentru PNL, cu certi­tu­dine, șansa revenirii la putere depin­de de alianța pe care o va face cu unul dintre cele două partide mari.
În cazul PSD, scorul obținut la ale­ge­rile locale arată clar că va avea nevoie de un partid aliat pentru a câștiga puterea, chiar în condițiile alianței pe care a făcut-o cu Partidul Conservator. Rezultatele obținute de PNL la alegerile locale din iunie 2008 au încurajat susținătorii unei mai strânse colaborări a PSD cu această formațiune. Un calcul matematic arată că, într-o potențială viitoare alianță, PSD și PNL ar putea obține un rezultat care să le permită să guverneze îm­preu­nă. Alianța ar presupune, în pe­rioa­da preelectorală, abținerea de la atacuri prea dure în perioada de cam­pa­nie și, în funcție de circumscripție, eventuale colaborări locale.
Dincolo de aceste presupuneri, formula colaborării între cele două partide va fi decisă de rezultatele pe care deopotrivă, PSD și PNL, le vor obține la alegerile parlamentare din toamnă. Dacă ele vor fi favorabile și dacă o alianță de guvernare se va produce, este foarte important, în perspectiva unei guvernări eficiente, ca cele două partide să poată exercita puterea în mod coerent. Chiar în condițiile în care principalul adversar politic dispare.
Publicat în : Politica interna  de la numărul 59

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: