Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Dragoș Dincă - director INA “Administrația publică are nevoie de specialiști bine pregătiți”

Cristian BANU

 

Domnule director Dragoș Dincă, și în acest an instituția pe care o reprezentați a atras un număr impresionant de mare la Programul de formare specializată destinat înalților funcționari publici. Cum explicați acest lucru?
Înscrierile la acest program au avut loc în perioada 28 iulie-1 august 2008, numărul candidaților fiind, după cum ați spus și dumneavoastră, impre­sio­nant de mare, respectiv 245 candidați pentru 150 de locuri, fiind în creștere față de numărul celor înscriși anul trecut. Acest lucru demonstrează fap­tul că funcționarii publici din România au înțeles că administrația publică, pentru a deveni mai eficientă, are nevoie de specialiști bine pregătiți, de adevărați profesioniști, capabili să răspundă cerințelor impuse de aderarea la Uniunea Europeană.  

Cine poate participa la acest program?
La acest program pot participa persoa­­nele care ocupă o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, conform legislației în vigoare și persoanele care au cel puțin 4 ani vechime în spe­cialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcțio­na­rilor publici.

Îmi puteți explica în ce constă acest program și prin ce este diferit de cele­lalte programe pe care Institutul Națio­nal de Administrație le organi­zează?
Prin structura sa, acest program de formare specializată vizează dezvol­ta­rea aptitudinilor și competențelor mana­geriale ale înalților funcționari publici în scopul gestionării eficiente a activităților specifice posturilor pe care le ocupă. Programul se desfășoară pe module care tratează o tematică multiplă, stabilită pe baza priorităților guvernamentale, corelate într-o succe­siune logică și axate pe atingerea obiec­tivelor propuse. Programul pro­pu­ne o tematică multiplă, stabilită pe baza analizei nevoilor de formare, cum ar fi: managementul resurselor umane în administrația publică, management strategic, management de proiect, admi­nistrație modernă și eficientă, abilități manageriale, implicatiile ade­rării la UE, fonduri structurale, comu­nicare externă, management financiar și bugetar, politici publice.

Care sunt avantajele pentru cei care îl urmează? Le sunt recunoscute cursurile?
Absolvenții Programului de formare specializată cu durata de 1 an, destinat înalților funcționari publici, obțin diploma INA de formare spe­cializată în administrația publică, diplomă cu recunoaștere la nivel național în domeniul administrației publice, fară de care nu pot participa la un concurs pentru ocuparea unui post din categoria înalților funcționari publici.

Cum se organizează admiterea?
Selecția participanților la acest program se face prin concurs național. Pentru a fi admiși, funcționarilor publici le sunt testate cunoștințele generale referitoare la administrația publică, pre­cum și abilitățile și competențele necesare ocupării unei funcții publice din categoria înalților funcționari pu­blici printre care: abilitățile de comu­nicare, abilitățile manageriale, capa­ci­tatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, capacitatea de stabilire și formulare a obiectivelor gene­rale, gradul de motivare pentru ocuparea unei funcții publice.  

Ați făcut parte din comisia de concurs. V-ați confruntat, anul acesta, cu vreun caz excepțional?
Nu aș putea spune ca ne-am confruntat cu vreun caz excepțional, însă ținând cont că anul acesta concu­rența a fost mult mai mare comparativ cu anii anteriori presiunea asupra comisiei a fost resimțită într-o măsură mai mare. Exigența a crescut, iar unii candidați au fost „picați”, așa cum se întâmplă la toate examenele.

Care sunt prioritățile institutului pentru perioada următoare?
Am sesizat deschiderea primarului general pentru atragerea de specialiști în cadrul Primăriei Municipiului Bucu­rești. În acest sens, am propus un parteneriat strategic între INA și Primăria Municipiului București în vederea creșterii nivelului de pregătire a funcționarilor din Primărie.

Sunteți o persoană deschisă spre nou, spre inovație. Cum veți pune acest lucru în practică pentru Institutul Național de Administrație?
În acest moment ne pregătim să demarăm procedurile de atragere a resurselor financiare în vederea dez­voltării de cursuri în sistem e-learning. INA deține deja o platformă e-learning, iar angajaților le-a fost făcut instructajul de utilizare. Acest sistem nou ne va ajuta să eliminăm anumite dezavantaje ale sistemului tradițional de pregătire și să ținem pasul  cu evoluțiile din domeniul tehnologiei.

Interviu realizat de Cristian BANU

Publicat în : Interviu  de la numărul 59

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: