Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Piața telecom – premise și evoluții

Florin STAN

Telefonie mobilăMedia lunară a traficului de voce originat de către un utilizator al serviciilor de telefonie mobilă a crescut cu 8 minute, ajungând la o oră și 23 de minute, datorită unei rate semestriale de creștere a volumului de trafic de voce (+24%) superioare ratei de creștere a numărului de utilizatori (+12%).Traficul de voce originat în rețelele publice mobile își menține trendul ascendent, înregistrând o creștere de 24% față de semestrul al doilea din 2006 – arată Raportul final de date statistice al sectorului de comunicații electronice pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2007, publicat de ANRCTI.
În primul semestru al anului 2007, traficul total realizat în rețelele mobile de telefonie (exclusiv roaming) a atins valoarea de 9,7 miliarde minute, pon­derea cea mai mare fiind deținută de traficul către rețelele proprii (79,3%), acesta având și cea mai însemnată evoluție, de +25,8%, față de perioada precedentă. Traficul către alte rețele mobile de telefonie reprezintă 15,5% din totalul de trafic realizat în rețelele mobile, urmat de traficul către rețelele fixe de telefonie (3,2%) și de traficul către rețele internaționale (2%), fiecare segment înregistrând creșteri com­pa­rativ cu perioada anterioară.
Și în ceea ce privește utilizarea al­tor tipuri de servicii s-au constatat creș­teri semnificative. Astfel, traficul de mesaje scrise din perioada 1 ia­nuarie-30 iunie 2007 a crescut cu 27% față de traficul înregistrat în semestrul al doilea din 2006 și cu 40% față de aceeași perioadă a anului 2006, rezultând o medie de 13 mesaje scrise pe utilizator transmise lunar. După scă­derea înregistrată în a doua jumătate a anului 2006, traficul de mesaje multi­media a crescut cu 40% în primele șase luni din 2007.
Traficul total de voce realizat de utili­zatorii furnizorilor de servicii de telefonie fixă din România (fie prin rețelele publice fixe proprii, fie prin rețelele unor terți) era de 3,9 miliarde minute, înregistrând o scădere cu aproximativ 8% față de sfârșitul anului trecut. Volumul total de trafic realizat de către utilizatorii finali ai celor 70 de furnizori alternativi de servicii de telefonie la puncte fixe (inclusiv prin tehnologie VoIP), utilizând fie propriile rețele, fie rețelele unor terți, atinge valoarea de 1,23 miliarde minute, cu 5,3% mai mult față de perioada precedentă de raportare, reprezentând 31,5% din valoarea traficului total de voce realizat la puncte fixe. Dintre furnizorii alternativi de servicii de telefonie fixă, 35 ofereau servicii de acces la o rețea publică fixă de telefonie și dețineau 25% din numărul total de linii telefonice instalate la puncte fixe.


Orange

Orange România raportează rezul­tate financiare solide în 2007 și își consolidează astfel poziția de lider al pieței: 1,7 milioane de clienți noi în 2007, creșterea veniturilor cu 24%, atingerea pragului de 1 milion de clienți broadband – creștere cu 164% comparativ cu sfârșitul anului 2006, îmbunătățirea vitezei de conectare la internetul mobil și lansarea unor oferte inovative – HSDPA 7,2 Mbps și HSUPA1,4 Mbps.
Cu o creștere de 22% a bazei de clienși, până la 9,8 milioane în decembrie 2007, și în condițiile în care rata penetrării SIM în România a atins 100%, Orange continuă să câștige noi clienți și de asemenea să își mențină stabilă rata venitului mediu pe utilizator la 10,8 euro.
În 2007, Orange a raportat venituri de 1,233 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o majorare cu 24% pe bază comparativă.

Vodafone

Vodafone România a adăugat 228.482 de clienți noi în trimestrul 4, ajungând la un număr total de 8.807.859 de clienți, la 31 decembrie 2007. În anul calendaristic 2007, Vodafone România a adăugat un număr net de 1.091.154 de clienți.
Veniturile din servicii au crescut cu 18,8% în trimestrul încheiat la 31 decembrie 2007, față de aceeași perioadă a anului 2006.
“Suntem foarte mulțumiți de performanța puternică pe care am realizat-o în privința principalilor indicatori financiari în trimestrul al treilea al anului financiar 2007/2008. Vodafone România continuă să aibă o creștere constantă a bazei de clienți, cu 8,807 milioane de clienți la sfârșitul lunii decembrie 2007, înregistrând, în același timp, o creștere puternică a veniturilor din servicii de 18,8% com­parativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, am înregistrat o creștere susținută a bazei noastre de abonați, de 4,0% în ultimele 12 luni. România continuă să fie principalul motor de creștere în Europa de Est și una dintre diviziile cu cea mai bună performanță în cadrul grupului Voda­fone, în contextul unei piețe din ce în ce mai competitive”, a spus Liliana Solomon, Chief Executive Officer Vodafone România.

Cosmote

Cosmote are de la începutul anului un nou șef: dl. Stefanos Theocha­ropoulos a fost numit în funcția de CEO al COSMOTE România. Dl. Nikolaos Tsolas, care a deținut această poziție timp de doi ani și a condus cu succes filiala din România, s-a retras din motive personale.
Dl. Stefanos Theocharopoulos s-a alăturat Grupului OTE în 2002 și deține, din anul 2006, poziția de Director Executiv Business Deve­lop­ment al companiei OTEGlobe, membră a grupului OTE. El a mai ocupat poziția de director executiv Tehnologie în cadrul OTE Investment Services.
Dl. Theocharopoulos este președintele boardului director al Hellas-Sat, precum și membru în consiliul de administrație al COSMOTE România. El a fost, de asemenea, și membru în consiliile de administrație ale Armentel & OTE Sat Maritel.
Compania nu a anunțat încă rezul­tatele pe 2007, dar surse din piață susțin că operatorul ar avea în jur de 4 milioane de utilizatori, respectiv 14% din piață.


Zapp – un nou început

Chris Bataillard a fost numit Chief Executive Officer al Telemobil S.A., companie care operează rețeaua Zapp, ca urmare a prezentării demisiei de către fostul CEO, Piermario Di Pietro, a anuntat compania pe 17 ianuarie 2008.
Pe partea tehnică, Vicențiu Dra­gomir, general manager Network Ope­ration, își va asuma în plus o parte din sarcinile și responsabilitățile deți­nute de Victor Stan în calitate de Chief Technical Officer, care de ase­menea și-a prezentat demisia. Piermario Di Pie­tro va rămâne membru al Con­siliului de Administrație al Telemobil S.A.
Componența echipei manageriale în rest rămâne neschimbată. Mai exact departamentele de operațiuni, finanțe, vânzări, business development, achi­ziții și corporate affairs vor conti­nua să fie conduse de: Vijay Srini­vasa­gopalan, Răzvan Pătrunoiu, Mircea Girbovan, Arda Arkun, Ghassan El Hage și Car­men Lazăr.
Comentând pe marginea acestor schimbări Nader Hariri, președinte Telemobil S.A., a declarat:” Este un ma­re avantaj să avem deja o echipă managerială atât de puternică și, cu Chris Bataillard în rolul de CEO, sunt sigur că Zapp este bine pregătit și pozi­ționat pentru a beneficia de oportu­nitățile existente și pentru a face față provocărilor viitoare.”
Aceste schimbări urmează achi­zi­ției, anunțată recent, a participației de 50% a Qualcomm Incorporated in Inquam Limited - companie care deține Telemobil S.A., de către grupul multi­na­țional Saudi Oger.
Saudi Oger Ltd. este de asemenea acționarul principal al Oger Telecom, lider pe piețele în curs de dezvoltare.
“În urma acestor schimbări, prioritățile noastre nu se vor schimba, grupul Saudi Oger rămânând pe deplin dedicat dezvoltării și creeări de valoare atât pentru acționari cât și pentru angajații Zapp România și Zapp Portugalia“, a adăugat Hariri.
Zapp dispune acum de o sumă de un miliard de dolari pentru investiții.

Digi-Mobil

Lansat discret la finele anului trecut, DigiMobil surprinde prin tarife agresive și prin modalitatea inedită de pro­movare. Serviciul este și va fi disponibil, însă numai la pachet cu telefonia fixă și internetul, furnizate de RCS&RDS, sau cu serviciile de cablu TV.
DigiMobil a fost lansat inițial în Ora­dea, în prezent fiind disponibil și în Timișoara, Craiova, Iași, Pitești, Reșița, Târgu-Mureș, Bacău, Satu Mare, Vaslui, Bârlad, Galați și București. Conform licenței 3G câștigate anul trecut, compania trebuie să extindă rețeaua la nivelul a 176 de orașe și 2.471 de kilometri de drumuri națio­nale și să asigure o acoperire la nivelul de minimum 49,51% din populație. Modalitatea de furnizare a serviciului, doar la pachet cu alte abonamente, este discutabilă, dar licența câștigată de RCS&RDS nu reglementează nimic în acest sens.
În schimb, Decizia nr. 1.333 din 2003 a președintelui ANRCTI menționează că „furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în cazul în care a lansat o ofertă publică și a stabilit condiții standard de încheiere a contractului de furnizare de servicii de comunicații electronice, are obligația de a asigura în mod nediscriminatoriu accesul utilizatorilor finali la serviciul res­pectiv“. Însă, cum RCS&RDS nu a lansat public oferta, ci „din ușă în ușă“, oferind conectare gratuită și un telefon în custodie pentru abonații săi, nu încalcă nici această prevedere.
Evident, pentru a respecta termenii licenței, operatorul are nevoie de resurse financiare serioase, mult peste profitul brut de aproximativ 90 de milioane de euro, realizat anul trecut din veniturile de 236 de milioane de euro. Inițial, compania a intenționat să se listeze la bursa din Londra, dar a renunțat invocând „condiții dificile de piață”. RCS&RDS voia să obțină 500 de milioane de dolari în schimbul a 15% din acțiuni. În cele din urmă, a strâns acești bani, dar punând gaj 80% din acțiuni unui consorțiu de bănci condus de ING și CitiBank Londra.

Se pregătește un nou operator

Guvernul a aprobat prin hotărâre procedura de selecție pentru acor­darea unei licențe naționale de utili­zare a frecvențelor radio în vederea furnizării de rețele de date și servicii de comunicații electronice mobile în benzile de frecvențe 410-415/420-425 MHz.
Procedura de acordare a licenței va fi cea de selecție comparativă. În ter­men de 15 zile de la publicarea acestei hotărâri de Guvern în Monitorul Oficial, președintele Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației (ANRCTI) va emite o decizie privind modul de orga­nizare a procedurii de selecție. În 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a acestei decizii, ANRCTI va elabora caietul de sarcini și îl va supune consultării publice pentru 30 de zile. După integrarea observațiilor, se va lansa procedura pentru atribuirea licenței de utilizare a benzilor de frecvențe respective, procedură care va dura aproximativ trei luni.
Se poate estima că procedura va fi finalizată și câștigătorul va fi anunțat până la data de 31 iulie a anului curent.
Taxa de licență este egală cu echivalentul în lei a 1.077.228 de euro și va fi virată către bugetul de stat. Sumele reprezentând costurile ocazionate de reorganizarea utilizării benzilor de frecvență radio pentru utilizarea spectrului de radiofrecvență în benzile de frecvențe 410-415/420-425 MHz, respectiv 77.228 euro, vor fi acordate operatorilor care dețin în prezent drepturile de utilizare a frecvențelor 410-415/420-425 Mhz, respectiv Romtelecom, Radiotel Bra­șov, Romcom Pro București, Radiotel București. Licența se acordă câștigătorului procedurii de selecție în termen de 15 zile de la data achitării taxei de licență.
Nu vor putea participa la procedura de selecție furnizorii care dețin cel puțin o licență națională de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice mobile (inclusiv de bandă largă) și care furnizează sau pot fur­niza și rețele și servicii de comu­nicații electronice mobile substituibile cu cele ce pot fi furnizate prin utilizarea ben­zilor de frecvențe 410-415/420-425 MHz, respectiv servicii de telefonie și acces la internet.
Acordarea acestei licențe unui nou furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice va contribui la creșterea concurenței pe piața de comunicații, la utilizarea mai eficientă a spectrului de frecvențe și va crea posibilitatea de a acoperi cu servicii de comunicații zonele rurale în care operatorii existenți nu furnizează servicii de acces la internet și telefonie.
“Frecvența eliberată astăzi este mai joasă și permite, cu o investiție rezonabilă, acoperirea unor zone mai mari, ceea ce va stimula operatorul câștigător să ofere servicii în zonele rurale. Acest demers va contribui și la asigurarea accesului la internet de bandă largă în regiunile defavorizate“, a apreciat președintele ANRCTI, Dan Georgescu.

Publicat în : Tehnologie  de la numărul 54

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: