Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Interviu cu Dragoș Dincă - "INA este deschisă tuturor instituțiilor publice pentru nevoile de pregătire"

Virginia MIRCEA

Dragoș Dincă este directorul Institutului Național de Administrație. INA are ca misiune ges­tio­narea unitară a procesului de formare continuă a resurselor umane din administrația publică

Domnule director general, ne puteți spune care este rolul INA în formarea funcționarilor publici?
Institutul Național de Administrație susține instituțiile și autoritățile publice în dezvoltarea resurselor umane și în încercarea de a oferi servicii mai bune și mai eficiente beneficiarilor indirecți ai programelor INA - cetățenii.
Institutul are ca misiune ges­tio­narea unitară a procesului de formare continuă a resurselor umane din administrația publică. INA acționează și la nivel strategic prin elaborarea  stra­tegiei de formare continuă a funcțio­narilor publici alături de Minis­terul Internelor și Reformei Adminis­trative, Agenția Națională a Funcțio­narilor Publici și alte instituții inte­re­sate. De asemenea, INA coordonează cele opt Centre Regionale de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală și diseminează informațiile și activitățile de formare continuă în cadrul rețelelor de parteneri naționali și internaționali.
Cum vedeți INA peste 5 ani?
INA va continua să ofere programe de formare specializată și de perfecționare pentru funcționarii publici.
Pe termen mediu și lung, INA își va asuma din ce în ce mai mult atribuții de reglementare a pieței de formare, prin elaborarea de standarde generale de evaluare a performanțelor furni­zorilor de servicii de perfecționare și atestarea acestora. Întrucât ne pro­punem să încurajăm demo­nopo­lizarea pieței de formare, implicarea INA pe partea de reglementare a pieței va aduce cu sine necesitatea de a reduce rolul de furnizor de formare. Probabil că vom păstra acest rol numai pentru anumite categorii de funcționari publici, considerate strategice, cum ar fi de exemplu înalții funcționari publici.
Practic, noi vom oferi servicii de formare numai în măsura în care ceilalți furnizori aflați pe piață nu pot acoperi cererea existentă. În același timp, ne vom implica mai mult în activități de cercetare și consultanță pe probleme care țin de buna funcționare a administrației publice.
Pentru 2008 ne propunem să dezvoltăm cursuri în sistem on-line, având ca avantaje reducerea timpului efectiv pe care participanții trebuie să îl petreacă într-o sală de curs, sporirea timpului alocat pentru parcurgerea tematicilor cursului, reducerea costu­rilor și eficientizarea activității la locurile de muncă.
De asemenea, ne propunem să reducem numărul de cursuri de scurtă durată în favoarea celor de formare specializată. În acest sens, avem în vedere cursuri în domeniul mana­ge­mentului resurselor umane, fondurilor structurale, comunicării și dezvoltării urbane.
Cum intenționați să răspundeți cererii existente pe piața de formare a funcționarilor publici?
INA colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru identificarea nevoilor de for­mare existente pe piață. Publicul nostru țintă este reprezentat în primul rând de funcționarii publici din administrația publică centrală. Pentru aceștia, colaborăm îndeaproape cu instituțiile de unde provin. În acest sens, anul acesta s-au dezvoltat pache­tele de cursuri organizate la cerere, pentru a realiza o mai bună corelare între cererea instituțiilor și oferta INA. Pe lângă acestea, vom dezvolta și îmbunătăți curricula programelor pe care le desfășurăm pentru ca tematicile abordate să fie de actualitate și să prezinte relevanță, utilitate și interes pentru grupul nostru țintă. Elaborarea și implementarea unor sisteme de evaluare a parti­cipanților și a programelor de formare specia­lizată vor fi dezvoltate în urmă­torii 2 ani. Nu în ultimul rând, INA oferă și programe de formare în limbi străi­ne. Acestea sunt extrem de importante pentru funcționarii publici care vor interacționa cu administrația euro­pea­nă.
Suntem în măsură și deschiși să oferim sprijin tuturor instituțiilor publice în ceea ce privește nevoile de formare ale propriilor angajați.
 Ce cursuri oferiți pentru înalții funcționari publici?
În cadrul programului de formare specializată pentru ocuparea unei func­ții publice corespunzătoare cate­goriei înalților funcționari publici, INA pune la dispoziția beneficiarilor cursuri la standarde europene ce vizează domenii de interes din administrația publică: Management strategic și planificare strategică, Legislație euro­peană, Gestionarea fondurilor euro­pene, Achiziții publice, Comunicare, Managementul resurselor financiare, Managementul resurselor umane.
Ce așteptări aveți în ceea ce privește reforma funcției publice în 2008?
Pentru 2008 ne dorim să asistăm la profesionalizarea cu adevărat a funcțiilor publice. Acest lucru va fi po­sibil în primul rând prin imple­men­tarea unui nou sistem de recrutare bazat pe testarea competențelor și a abilităților celor care vor să-și desfășoare acti­vitatea în administrația publică. Ceea ce va contribui, de asemenea, la dez­vol­tarea unui corp de funcționari publici profesioniști este aplicarea unui sistem adecvat de salarizare, motivant, bazat pe performanță și a unui sistem de carieră bazat pe merite, și mai puțin pe vechime. 
Cum vedeți administrația publică în 2008?
Fiind un an al alegerilor locale, aștept schimbări însemnate în pro­cedura de desemnare a candi­daților în sen­sul promovării de tineri profe­sio­niști în postura de candidați pentru funcțiile de primari. Cred că la 18 ani de la revoluție e timpul să se producă o schimbare și să punem în valoare tâ­nă­ra generație.  România a ajuns la vremea majoratului!
Publicat în : Interviu  de la numărul 53

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: