Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Interviu cu Călin Popescu Tăriceanu - "Guvernăm pentru ca românii să trăiască mai bine"

Virginia MIRCEA

Inițiativele Guvernului urmăresc obiec­ti­vele comune ale românilor. Prioritățile Guvernului sunt prioritățile României și cred că toate partidele au respon­sa­bilitatea de a pune interesele României înaintea intereselor politice personale.

Domnule prim-ministru, sunteți șeful unui executiv care a fost catalogat în anul 2006 atât de către oficialii Comisei Europene, cât și de preșe­din­tele Traian Băsescu ca fiind cel mai per­formant guvern postdecembrist. Indi­ferent de schimbările care au avut loc în compoziția guvernului, acest calificativ va rămâne în istorie. Din perspectiva unui guvern care performează - actua­lul proiect al bugetului de stat confirmă acest lucru - ce va aduce anul 2008 românilor?
Desigur, verdictele venite din par­tea Comisiei Europene sunt încu­ra­jatoare și arată că România se află pe drumul cel bun. Cel mai important ver­dict este însă cel al românilor. În ultimii trei ani, am guvernat pentru ca românii să trăiască mai bine și pentru ca po­ten­țialul României și al românilor să fie valorificat la maxim. Rezultatele încep să se vadă. România este acum cel mai important producător de auto­mo­bile din Sud-Estul Europei. Industrii de top, cum sunt IT-ul și telefonia mobilă, s-au dezvoltat semnificativ. Agricultura se află pe drumul cel bun, deși mi-aș dori un ritm mai susținut al dezvoltării. Salariile au crescut semnificativ cu peste 50% în ultimii doi ani, iar pensiile au cunoscut o creștere de aproape 50% doar în ultimul an. 
În 2008 putem mai mult. România se va întări economic, iar românii vor trăi mai bine și vor simți că sunt cetă­țeni europeni. În 2008, România va ară­ta că poate deveni o putere eco­no­mică a Europei. Toate acestea sunt posibile dacă reușim, împreună, să-i promovăm pe români, produsele și valorile noastre în Europa. În 2007 am arătat că suntem pe drumul cel bun, spre prosperitate. În 2008, cu un prim buget european, sunt sigur că vom ară­ta Europei că România este capabilă să parcurgă rapid acest drum. 
În momentul acesta, PNL și UDMR dispun de o susținere de aproximativ 20%. Cum veți încerca să asigurați sprijin pentru inițiativele guvernului?
Revin la potențialul imens pe care îl are acum România. Acest potențial va fi ratat dacă partidele nu vor înțelege că obiectivele românilor nu trebuie com­promise de o politică a conflictului. Dacă unii politicieni și unele partide vor continua să genereze conflicte artifi­ciale, atunci vă asigur că nici o majo­ritate de 99% nu va fi suficientă pentru trecerea unor proiecte prin Parla­ment.
Cel mai important lucru este că inițiativele Guvernului urmăresc obiec­ti­vele comune ale românilor. Prioritățile Guvernului sunt prioritățile României și cred că toate partidele au respon­sa­bilitatea de a pune interesele României înaintea intereselor politice personale.
Desigur, nu spun că suntem infailibili, că proiectele Guvernului nu pot fi îmbu­nătățite. De aceea suntem deschiși la un dialog cu toate partidele și analizăm cu atenție amendamentele fiecărui partid, la fiecare proiect al Guvernului.
Există un număr de miniștri care au performanțe mai slabe și care bene­ficiază și de o presă ostilă. Inten­ționați o remaniere?
În ansamblu, performanța Guver­nului a fost bună, și asta nu o spun eu, ci o spun statisticile, care arată că economia românească continuă să crească, și o spun mai ales românii, o spun milioanele de pensionari, cărora le-am mărit pensiile.
Desigur că se poate mai bine, și voi analiza care sunt ministerele care au performat peste așteptări și care au performat sub așteptări. În funcție de această analiză, voi vedea care sunt măsurile care se impun. Dacă ar fi să vorbim doar despre remaniere, repet ceea ce am mai afirmat: remanierea se face, nu se discută.
Vom vota la alegerile următoare pe liste sau uninominal?
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe o lege a votului unino­minal, sprijinită inclusiv de Partidul De­mo­crat. Vă reamintesc că, dacă Traian Bă­sescu ar fi înțeles să pună inte­re­sele românilor deasupra propriilor inte­rese și ar fi promulgat legea, acum românii ar fi votat oameni, nu liste.
Acum, după un referendum eșuat și o situație neclară în Parlament, îmi es­te greu să vă dau un răspuns tranșant. Vă asigur însă că Partidul Național Liberal și Guvernul vor milita în continuare pentru ca românii să nu mai voteze liste.
Există riscuri semnificative ca anul viitor economia românească să dea semne mai puternice de recul, ca efect al problemelor cu care se confruntă economia mondială, dar și prin accen­tua­rea unor dezechilibre (inflația, deficitul de cont curent, ajustarea mo­nedei naționale). Ce măsuri preco­nizea­ză guvernul pentru a se asigura că "aterizarea lentă" (soft landing) nu se va transforma în prăbușire?
Problemele cu care se confruntă economia mondială țin mai ales de pia­ța americană, mai ales de clasa acelor credite care se situează sub ni­ve­lul minim de investiții. România continuă să crească, iar anul viitor va avea o creștere similară cu cea prognozată pentru anul în curs - în jur de 6%. Așa­dar, departe de a ne pregăti să vorbim despre o posibilă aterizare lentă, vorbim despre menținerea traiectoriei ascendente a economiei. Sunt satis­fă­cut că există sectoare, cum ar fi cel al construcțiilor, unde creșterea poate fi măsurată cu două cifre, și sunt de ase­menea satisfăcut de performanța de ansamblu a economiei.
Pentru limitarea deficitului de cont curent, o problemă care ne preocupă, avem de gând să adoptăm Legea investițiilor, pentru a continua să fim atractivi din punct de vedere al atragerii unor investitori de talie importantă.
În ultimii doi ani, execuția bugetară a fost mult mai echilibrată decât prognozele inițiale. Se va întâmpla la fel în 2008?
Deocamdată, trebuie să ne ocu­păm ca performanța bugetară la sfâr­șitul lui 2007 să fie mai echilibrată decât prognozele. Am insistat pe ideea ca acele cheltuieli realizate în luna decem­brie să fie raționale și îndreptate doar către obiective prioritare. Minis­terul de Finanțe monitorizează în per­manență situația și sperăm ca deficitul pe 2007 să fie doar puțin peste 2%, adică un nivel ponderat conform criteriilor Maastricht.
2008 va fi un an în care de asemenea vom asigura echilibrele în economie, inclusiv prin execuții buge­tare echilibrate. Mizăm pe un deficit buge­tar scăzut, sub 3%, pe continua­rea creșterii economice și pe un șomaj scăzut, la fel cum a fost pe parcursul întregului an. Mizăm de asemenea pe ajustarea economiei la piața Uniunii Europene, prin creșterea compe­titivi­tății produselor și a exporturilor.


Interviu realizat de Virginia MIRCEA

 

Publicat în : Interviu  de la numărul 53

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: