Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Practici anticoncurențiale săvârșite de statele membre ale UE și atenționate sau acționate în justiție de către Comisia Europeană

Andreea VASS

În a doua jumătate a anului 2007, Comisia Europeană a înaintat peste 1000 de acțiuni în justiție sau atenționări cu privire la nerespectarea unor obligații de către statele membre ale UE. Acestea vizează aproape toate domeniile politicii europene de la funcționarea pieței unice până la regulile EURATOM, transport, mediu, achiziții publice sau politica concurenței.

Este pentru prima dată în ultimii ani când Comisia Europeană ia atitudinea de o asemenea anvergură în fața statelor membre. Executivul UE a așteptat să treacă summit-ul din iunie ca să declanșeze procedurile în cazurile de infracțiune (engl. infringement proceedings), într-o acțiune cu caracter masiv, dar cu un scop principal care ține de asigurarea liberei concurențe în ceea ce privește monopolurile din energie, precum și să-și facă simțită puterea de decizie în privința aplicării directivelor 48 și 49 privind licențierea și funcționarea instituțiilor de credit pe piața internă unică.

Procedura în cazul de infracțiune este acea acțiune a Comisiei Europene contra unui stat membru care nu și-a îndeplinit una dintre obligațiile ce-i revin în virtutea Tratatului CE sau a legislației comunitare secundare. Această procedură este angajată de Comisie, din proprie inițiativă sau la cererea unui alt stat membru. Persoanele fizice nu pot constrânge Comisia să deschidă o procedură de infracțiune. Această procedură poate, dacă este cazul, să conducă la o hotărâre a Curții de Justiție, care să statueze că statul membru în cauză a comis, într-adevăr, o infracțiune. În caz de neexecutare a acestei hotărâri, Curtea poate să-i impună statului respectiv plata unei sume forfetare / a unei penalități, în cadrul unei proceduri separate1. Cert este că statele membre preferă, nu de puține ori, nesupunerea la regulile concurenței libere și plata acestor penalități.
Iată, de pildă, câteva din acțiunile Comisiei Europene împotriva a 24 de state membre (excepție fac Anglia, Irlanda și România) sub forma așa numitelor avize motivate prin care le amintește că mai au la dispoziție doar două luni pentru transpunerea în practică a directivelor privind piețele de instrumente financiare care, în esență, creează un nou cadru legal pentru prestarea de servicii de investiții în UE. Legea stabilește condițiile de autorizare și de funcționare pentru societățile de investiții și piețele reglementate. Un aspect esențial al regimului ține de posibilitatea ca societățile de investiții să folosească autorizația obținută într-un stat membru pentru a presta servicii financiare într-un alt stat membru. Avantajele acestui regim nu pot fi percepute pe deplin înainte de transpunerea completă, de către toate statele membre până la 1 noiembrie 2007.
Comisia Europeană a decis să pună capăt obstacolelor în calea liberei circulații a serviciilor puse de Austria și Portugalia și a declanșat împotriva acestor două state procedurile de infracțiune, deferindu-le Curții Europene de Justiție. Austria impune doctorilor cu domiciliul într-o anumită regiune austriacă deschiderea unui cont bancar la o anumită bancă, ceea ce contravine legislației europene2. Legislația portugheză limitează dreptul întreprinzătorilor din sectorul construcțiilor de a se stabili în Portugalia, ceea ce contravine iarăși Tratatului de bază al UE. Portugalia a fost deferită Curții de justitie și pentru anumite limitări impuse dreptului de rambursare a serviciilor medicale.
Curtea Europeană de Justiție a fost sesizată și în cazul Belgiei, care promovează prin legislație anumite obstacole pentru forța de muncă detașată din țări terțe, în cadrul prestațiilor de servicii transfrontaliere. În 2006, Germania a fost deferită Curții de Justiție pentru un caz similar3.
Alte șapte state membre - Germania, Franța, Austria, Grecia, Luxemburg, Belgia și Portugalia - au fost deferite Curții de Justiție pentru discriminarea notarilor de altă naționalitate, respectiv menținerea în legislația națională a obligativității cetățeniei pentru exersarea profesiunii de notar4.
Împotriva Franței, Comisia Europeană a introdus acțiune în justiție pentru interzicerea importurilor paralele de produse fitosanitare, ceea ce creează obstacole în realizarea schimburilor comerciale transfrontaliere.
În 2005, Luxemburg introducea o taxă de 10% asupra dobânzii plătite de diverși agenți (bănci, burse etc.) stabiliți pe plan local5. Ca urmare, Comisia Europeană a intentat din nou acțiune în justiție împotriva Luxemburgului.
Pentru neimplementarea sau lipsa comunicării privind implementarea Directivei 38/2004 care stipulează dreptul cetățenilor UE și al familiilor lor de a se stabili liber în interiorul UE, Comisia Europeană a declanșat procedurile de infracțiune împotriva Angliei, Luxemburgului, Greciei și Maltei.
Grecia va trebui să facă față unei alte acțiuni de infracțiune declanșată de Comisia Europeană, respectiv discriminarea companiilor străine față de cele autohtone în privința impozitării dividendelor6.
Comisia Europeană și-a dovedit intransigența și în ceea ce privește respectarea regulilor concurenței. Pe această bază ea a interzis fuziunea dintre operatorii aviatici irlandezi RyanAir și Aer Lingus, doi operatori care în prezent se concurează puternic. Respingerea fuziunii este un caz de excepție, care se înscrie în proporția de 10 refuzuri la aproximativ 3000 de cereri. După investigațiile necesare, Comisia Europeană a apreciat că fuziunea ar priva consumatorul de beneficiile concurenței prezente și ar crea un monopol pe 35 rute operate în prezent de cele două companii. Pe de altă parte, operatorul aerian low-cost, RyanAir amenință că va intenta acțiune în justiție împotriva autorităților Uniunii Europene, dacă nu vor rezolva plângerile depuse în ultimii doi ani contra companiilor Lufthansa, Air France, Alitalia și Olympic Airlines of Greece. Operatorul aerian privat acuză Direcția Generală de Concurență că aplică un dublu standard, în funcție de importanța statelor membre sau a companiilor vizate. Așa se explică că guvernelor din Franța, Italia, Germania și Grecia li s-a permis să-și protejeze liniile aeriene naționale prin diferite operațiuni precum subvenții mascate și ștergerea de datorii.  
 
Comentariul reprezentantului Camerei de Comerț și Industrie a României la  BRUXELLES, Maria Șerban, 05 iulie 2007:

"În «ploaia» celor peste 1000 de atenționări și acționări în justiție adresate de Comisia europeana statelor membre, România se regăsește cu doar două mențiuni: acțiunea «de aur» a statului român în compania Petrom și dezacordul CE privind taxa de înmatriculare auto".
 
Doar că ploaia s-a întețit în ultima lună, iar numărul atenționărilor României a crescut rapid la 9. iar lista nu se oprește.
Comisia Europeană a continuat inițializarea procedurilor de infracțiune și în luna octombrie 2007 împotriva a 12 țări membre ale UE - Ungaria, Belgia, Estonia, Franța, Grecia, Letonia, Luxemburgul, Malta, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Suedia - deoarece, contrar prevederilor directivei de anul trecut privind eficientizarea utilizării energiei și asigurarea serviciilor energetice, aceste țări nu au înaintat până la data de 30 iunie planurile proprii de acțiune referitoare la creșterea eficienței sistemelor energetice naționale. În respectivele planuri de acțiune, statele membre trebuie să prezinte o strategie națională menită să contribuie la reducerea consumului energetic cu 9%, până la sfârșitul anului 2016.
La Bruxelles s-a anunțat că a fost inițiată și procedura de sancționare a 22 de state membre ale UE – excepții fac doar Bulgaria, Finlanda, Olanda, Lituania și Slovenia -, din cauza faptului că a fost omisă implementarea unor directive ale UE privind piața internă. Acestea au primit scrisori de atenționare cu privire la implementarea în legislația națională a normelor referitoare la pregătirea profesională, norme modificate ca urmare a aderării la UE a României și Bulgariei. Până la implementarea acestei directive în legislațiile naționale, specialiștii români și bulgari vor fi supuși în continuare unor proceduri birocratice greoaie în cazul în care vor dori să profeseze pe teritoriul UE. Totodată, potrivit deciziei Comisiei Europene, opt țări membre ale UE - Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, România, Slovacia și Marea Britanie – au fost avertizate deoarece nu au implementat în legislația internă directiva privind respectarea timpului de lucru și de odihnă în transportul rutier.

Publicat în : Economie  de la numărul 52

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: