Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

„Mecanismul” dezvoltării locale

Dragoș DINCĂ

Administrația publică, prin serviciile pe care le oferă, condiționează puternic existența fiecărui individ uman atât din perspectiva formării personalității, cât și a evoluției/exprimării sale în calitate de cetățean. Consecințele acestui fapt obiectiv sunt profunde și vizează  deopotrivă partea (individul) și întregul (colectivitatea, societatea), starea și evoluția acestora.

„Nivelul de trai” este doar o măsură, un indicator care adesea pare golit de conținut atunci când guvernanții îl utilizează doar pentru a-și justifica în fața celor ale căror interese generale le gestionează modul în care au gestionat interesul public. Mult mai potrivită pare a fi corelarea directă, tranșantă a calității  prestației (eficacitatea și eficiența) unei administrații, adică a așteptărilor celor administrați, cu nivelul de civilizație. 
O asemenea înțelegere a fenomenelor sociale impune trecerea de la o abordare cvasidemagogică, uneori arbitrară, la una științifică, conștientă. Acesta presupune existența unei evaluări riguroase a stării și evoluției unei comunități locale. Dacă dezvoltarea locală exprimă finalitatea unui asemenea demers, o adevărată ecuație de stare a colectivității locale și, totodată, cadrul general de analiză, atunci domeniile dezvoltării locale sunt perspectivele esențiale de măsurare și de acțiune strategică. Ceea ce rămâne de stabilit este doar definirea conceptelor și identificarea parametrilor (variabilelor) (serviciu public, administrație publică locală, descentralizare, deconcentrare, privatizare, dezvoltare locală, domenii ale dezvoltării, factori interesați etc.) și a relațiilor dintre aceștia. 
Un demers privind dezvoltarea locală presupune în prealabil un diagnostic, prin care se plasează colectivitatea în mediul ambient, se anticipează dificultățile și se evaluează oportunitățile. În funcție de aceste aspecte, se poate aborda o dezvoltare defensivă (susținerea demersurilor actorilor locali existenți, sprijin punctual pentru întreprinderi) sau ofensivă (realizarea unui proiect global de dezvoltare, în parteneriat cu diverși actori).
În această perioadă este evidentă competiția între diverse colectivități, astfel că sunt necesare eforturi de atragere a populației și agenților economici. Dinamica unei colectivități se măsoară și prin evoluția demografică, astfel că la nivelul unei colectivități  trebuie asigurate condițiile atragerii de noi locuitori, prin cunoașterea determinanților alegerii unui teritoriu. În literatura de specialitate se consideră că acești determinanți sunt:
      - Disponibilitatea locuințelor;
      - Calitatea infrastructurii pentru transport, educație, etc.;
      - Fiscalitatea moderată;
      - Existența locurilor de muncă.
      Cu privire la agenții economici, se apreciază că aceștia sunt atrași de:
      - Infrastructura, îndeosebi cea pentru transport;
      - Existența unor rețele de întreprinderi (furnizori, subcontractanți, concurenți etc.);
      - Fiscalitate redusă.
      Pentru crearea și dezvoltarea acestor determinanți autoritățile publice locale au la dispoziție instrumente specifice și anume, servicii publice. Dezvoltarea acestora poate contura cadrul adecvat pentru atragerea populației și agenților economici. În acest context apare întrebarea firească: Ce servicii sunt necesare și cum trebuie acestea să funcționeze? Răspunsul la această întrebare presupune conturarea unui sistem ideal al serviciilor publice locale și identificarea unor indicatori de măsurare a performanței acestora. Serviciile publice locale astfel identificate trebuie să acționeze în toate cele șapte domenii ale dezvoltării locale, și asupra tuturor problemelor locale.

„Mecanismul” dezvoltării locale evocă următoarele:
 a) Serviciile publice determină dezvoltarea locală, ele fiind mijloacele prin care se realizează dezvoltarea.
 b) Existența și managementul (eficacitatea și eficiența) serviciilor publice sunt condiționate de:
  1) Modul în care ele acoperă domeniile dezvoltării;
  2) Gradul de descentralizare a lor;
  3) Adecvarea regimului de proprietate la specificul serviciului;
4) Implicarea directă a cetățenilor în adoptarea deciziilor relevante pentru comunitatea locală.
Concluzionand, putem afirma urmatoarele:
* Conceptul dezvoltare locală exprimă, definește binele unei colectivități. Privită ca proces, dezvoltarea locală nu este un fenomen arbitrar,     ci unul obiectiv, legic, continuu și controlat.
* Dezvoltarea locală poate fi privită atât ca stare, cât și ca proces.
* Prin procesul de dezvoltare locală starea unei colectivități locale se     ameliorează: aceasta trece din starea în care se află în altă stare superioară calitativ.
* Există trei perspective ontologice esențiale ale dezvoltării locale: componentele, actorii și domeniile dezvoltării
* Privită ca măsură a stării unei colectivități, dezvoltarea locală semnifică    starea sistemului serviciilor publice locale existente: între starea de dezvoltare a unei colectivități și starea serviciilor publice locale de care aceasta beneficiază există o relație direct proporțională. De aceea, ameliorarea stării unei colectivități conduce la ameliorarea     stării sistemului serviciilor locale și aceasta se realizează printr-un sistem    de procese care sunt efectul acțiunii sistemului actorilor și al domeniilor    dezvoltării locale asupra stării inițiale.
* Starea serviciilor locale, starea de dezvoltare a unei colectivități locale și,     mai departe, perspectivele dezvoltării sunt evaluabile din perspectivă administrativă tocmai prin calitatea organizării și funcționării sistemului serviciilor locale în raport cu beneficiarii lor.
* Între procesul de dezvoltare locală și sistemul serviciilor publice locale există o relație biunivocă:
 • procesul de dezvoltare este determinat de calitatea sistemului                serviciilor locale;
 • dezvoltarea locală, prin domeniile și actorii ei, determină procesul de organizare și funcționare a sistemului serviciilor publice locale.
      
Reformarea serviciilor publice este mai mult decât necesară în orice sistem administrativ. În cadrul procesului de reformare sunt necesare anumite etape, cum sunt: stabilirea unei viziuni unitare în concordanță cu situația, cu tradițiile și mentalitățile; definirea sectorului public, inclusiv tipologia serviciilor publice; încredințarea responsabilităților pe niveluri de administrație publică; stabilirea surselor de venit pe niveluri de administrație; partajarea funcției de reglementare pe nivelurile administrației; elaborarea legislației în domeniul furnizării serviciilor publice; deschiderea accesului administrației la piața de capital și adoptarea unor măsuri privind îmbunătățirea cadrului de finanțare a serviciilor publice; adoptarea unei legislații foarte stricte privind conflictul de interese; crearea cadrului pentru perfecționarea profesională reală a funcționarilor publici și îmbunătățirea managementului public.
Sub aspectul implicării utilizatorilor în prestarea serviciilor publice este de menționat faptul că utilizatorii joacă un rol deosebit în evoluția serviciilor publice, revendicând necesitatea de a fi parte componentă în gestiunea serviciilor publice, prin prisma mecanismelor de reprezentare și pretind, mai mult sau mai puțin explicit, un egalitarism în ceea ce privește condițiile de furnizare.

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 51

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: