Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Câtă eficiență operațională atâta legitimitate democratică

Romeo RAICU

Neîncrederea și prezumția de vinovăție pot eroda orice tip de relație socială. Cu atât mai mult raportul delicat dintre cei doi termeni instituționali asupra cărora ne concentrăm acum: serviciile de informații și comisiile îndrituite să le supravegheze funcționarea democratică. Ne propunem să reevaluăm formula: cu cât serviciile au mai multe atribuții, în numele eficienței operaționale, cu atât mai puțin democratic vor funcționa.De ce fel de securitate avem într-adevăr nevoie? Credem că doar o securitate care se fundamentează pe nevoile reale ale populației și pe cooperare internațională poate întări cu adevărat legătura dintre pace, dezvoltare și democrație. Instituțiile din sectorul de securitate pot ocaziona percepții contrare scopului pentru care au fost create dacă entitatea ultimă pe care ar trebui să o apere și promoveze – individul – se simte amenințată în numele unor scopuri mai importante. Ne referim, desigur, la securitatea națională, societală, grupală, regională sau internațională...

Legitimitatea îndeplinirii misiunilor serviciilor de informații presupune instituirea unor mecanisme care să implementeze garanțiile juridice referitoare la protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Recomandarea 1713 din 23 iunie 2005 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind Controlul democratic al sectorului de securitate în statele-membre fixează criteriile generale ale oricărui astfel de mecanism de control: legalitatea – care presupune existența unui cadru legal limpede în domeniu și monitorizarea respectării acestuia, legitimitatea – adică protecția drepturilor fundamentale ale omului și respectarea standardelor de bună guvernare și eficiența operațională pentru care serviciile ar trebui să dispună de resurse suficiente, utilizate optim, iar direcțiile lor de activitate ar trebui să derive din scopurile definite de reprezentanții liber aleși ai cetățenilor.

S-a spus în nenumărate rânduri că serviciile își politizează activitatea. Paradoxal, se mai suspectează și se reproșează contrariul: la fel de amendabil, decidenții politici ar fi cei manipulați, ei neavând acces decât la informațiile care avantajează serviciile și pe protejații lor, sau care pot fi folosite pentru a distruge opoziția politică.

În ce măsură calitatea controlului parlamentar asupra respectării cadrului legal, a drepturilor și libertăților individuale ale cetățenilor este, volens nolens, limitată de numărul de competențe legal atribuite serviciilor sau de bugetele acestora?

Credem că a venit timpul ca această relație să iasă de sub semnul temerilor, circumspecției sau, mai grav, al acuzelor reciproce. În numele securității naționale promovate prin securitate umană, premisa va trebui să fie aceea de bunăvoință și credință a ambilor termeni. Pericolele la care democrațiile sunt astăzi expuse sunt mult mai importante și mai dure decât au fost vreodată... Nu ne mai putem permite o ecuație a securității în care termenii opozabili să fie serviciile de informații versus controlul democratic. Normalitatea ar impune ca oamenii politici, din Executiv sau Legislativ deopotrivă, și cei care lucrează în servicii să se plaseze de aceeași parte a baricadei: de partea democrației și a securității umane.

Altfel spus, eficiența operațională a organizațiilor de intelligence conferită de atribuții legale extinse nu poate sta într-un raport invers proporțional cu un control civil la fel de extensiv asupra legalității și eficienței serviciilor. Veți întreba, fără doar și poate, cum se poate traduce în termeni concreți acest generos deziderat. Suntem aici în cea mai mare parte persoane care participăm la elaborarea legilor în țările noastre – și susțin cu tărie că un cadru legal bine alcătuit, care să le ofere și unora, și altora prerogative intruzive, trecând dincolo de prezumția de rea-credință, este primul pas! El trebuie urmat de creșterea expertizei în materie a celor care realizează controlul... Precum și de mai multă inițiativă și responsabilitate asumată.

La cea de-a doua ediție a acestui for extraordinar, domnul Enzo Bianco ne propunea să reflectăm la crearea unui index prin care să avem măsura calității controlului parlamentar asupra activității serviciilor de informații. Suntem convinși că nu există un model universal (a jack of all trades), care să poată fi implementat indiferent de forma de regim politic sau de tradițiile țării respective, dar există în lumea democratică un set de indicatori comuni ai bunelor practici.

Cel mai des sunt citați următorii indicatori:

* independența față de Executiv - considerată esențială;

* amploarea atribuțiilor de investigare – dacă poate iniția anchete sau dacă doar răspunde unor plângeri, dacă avizeazăbugetul și controlează corectitudinea și oportunitatea cheltuielilor;

* acces la informații clasificate – cu respectarea, fără doar și poate, a procedurilor de obținere a certificatelor de securitate și a regulilor de păstrare și manipulare a documentelor clasificate;

* abilitatea membrilor comisiilor de supraveghere de a menține secretul – fiind întâlnite cazuri în care au avut loc „scăpări” către presă, scurgeri de informații sau chiar scandaluri;

* sprijin adecvat din partea consilierilor și experților, altfel spus mărimea și calitatea aparatului de lucru al comisiilor.

Eficiența sectorului de securitate națională se cuantifică, în valoare reală, în securitate umană. România traversează un proces amplu de reașezare a sectorului de securitate în ansamblu, incluzând aici transformarea principalelor servicii de informații – intern, extern și militar – ale căror legi de organizare și funcționare fac subiectul dezbaterii publice de aproape un an. Sperăm că rezultatul acestei profunde regândiri a menirii lor și a modului în care își îndeplinesc rolul, în concordanță cu modelele europene cele mai frecvente, va fi un set de legi care să surprindă o balanță justă între drepturile și libertățile cetățenilor, mecanismele de control parlamentar și necesitatea de a acorda atribuții suficiente încât misiunea serviciilor să fie dusă la îndeplinire – „la timp și în bune condiții”. Ne exprimăm de asemenea încrederea că serviciile departamentale vor intra în limitele normalității și vor permite desfășurarea unui control al celor legitim aleși asupra modului în care respectă Constituția și legile țării, asemenea celorlalte servicii.

Ieșim de sub imperiul obsesiilor inutile și inerțiale pentru a intra sub semnul unei funcționări eficiente, în care cetățeanul să nu se teamă nici pentru siguranța sa, nici pentru intimitatea și inviolabilitatea sferei private. Toate acestea însă nu-și pot găsi calea spre împlinire fără o lege privind monitorizarea funcționării democratice a serviciilor de informații, care să dea forță de jure mecanismelor de control.

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 42

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: