Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Perspective privind profesionalizarea aleșilor locali

Dragoș DINCĂ

Constituția României reglementează în art. 16 (3) dreptul persoanelor care au cetățenia română și domiciliul în țară de a ocupa funcții și demnități publice, civile sau militare. De asemenea se menționează că cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.Totodată, în art. 36, 37 se menționează dreptul de a alege și dreptul de a fi ales:

ARTICOLUL 36

(1) Cetățenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua alegerilor inclusiv.

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.

ARTICOLUL 37

(1) Au dreptul de a fi aleși cetățenii cu drept de vot care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).

(2) Candidații trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani pentru a fi aleși în Camera Deputaților sau în organele administrației publice locale, vârsta de cel puțin 33 de ani pentru a fi aleși în Senat și vârsta de cel puțin 35 de ani pentru a fi aleși în funcția de Președinte al României.

Autonomie locală

Pe de altă parte, legislația privind administrația publică locală stabilește că prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii.

Acest drept se exercită de consiliile locale și primari, precum și de consiliile județene, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Cu alte cuvinte, colectivitățile locale, prin vot, sunt în măsură să desemneze primarul și membrii consiliilor locale, în virtutea autonomiei locale, aspecte firești într-un sistem de descentralizare administrativă.

În aceste condiții și datorită neconstituționalității impunerii altor condiții cu privire la candidații pentru funcțiile de primar și consilier local, după ‘90 am asistat la o perindare al neprofesionalismului prin funcțiile menționate, este adevărat cu girul colectivității. Singurele care erau în măsură să formuleze condiții cu privire la profesionalismul candidaților erau partidele politice care îi susțineau, condiții de cele mai multe ori formale.

Pregătirea aleșilor locali

Mult timp s-au încercat diferite formule de profesionalizare și pregătire a aleșilor locali, unele de succes, reușite la modul informal de formele asociative ale autorităților locale (cursuri de pregătire, vizite de studiu, schimburi de experiență etc.), altele eșuate, cum ar fi încercarea de impunere prin lege a unui nivel minim de studii. Trebuie menționată și pregătirea din proprie inițiativă a multor aleși locali.

Problematica profesionalizării administrației publice ar trebui abordată pornind de la rolul și funcțiile acesteia. Astfel, în numele interesului general, statul intervine pentru a asigura satisfacerea unor nevoi prin prestarea directă a unor servicii publice foarte importante sau deficitare sau intervine pentru a stimula și sprijini sectorul privat.

Așadar, elementul central al acțiunii administrației publice este reprezentat de interesul public, binele public, interesul general, văzut ca nevoia socială specifică unei comunități pe care trebuie să o satisfacă administrația publică (J. Bremond) sau ca orice necesitate socială, caracterizată ca atare de către puterea politică și legiferată, care impune administrației publice activitatea specifică de organizare, funcționare și realizare a serviciilor publice aferente.

Cursuri de pregătire

Deși vorbim de un sistem descentralizat, având la bază principiul autonomiei locale, statul nu poate fi indiferent față de capacitatea autorităților publice locale de a gestiona eficient problemele comunității.

Astfel, statul, în numele interesului general, este responsabil de crearea condițiilor care să contribuie la creșterea nivelului de pregătire al funcționarilor publici, dar și al aleșilor locali. Formarea și perfecționarea pot fi premise ale unei activități eficiente.

Anul acesta, prin Legea nr. 249 din 22 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, s-a realizat un pas important în direcția pregătirii aleșilor locali, în sensul asigurării unui minim de cunoștințe necesare desfășurării în bune condiții a mandatului. Astfel, legea menționată precizează că aleșii locali au obligația de a participa la cel puțin un curs de pregătire în domeniul administrației publice locale, în decursul primului an de mandat. Se exceptează aleșii locali care au deținut anterior un alt mandat de consilier local, consilier județean, președinte al consiliului județean, primar sau au exercitat funcția de prefect, au fost funcționari publici, au deținut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative.

Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituțiile abilitate de lege.

Fără alte detalieri însă, reglementarea de mai sus nu va rezolva problema profesionalizării aleșilor locali. În acest moment este necesară precizarea duratei minime a acestor cursuri (7 zile – 3 luni), instituțiile abilitate să le organizeze (INA și centrele regionale), sursele de finanțare (bugetele locale), modalitatea de finalizare (prin examen), efectele nepromovării examenului (repetarea cursului, plata directă de către alesul local etc.).

Pornind de la prevederile legii, Institutul Național de Administrație în colaborare cu Federația Autorităților Locale din România și Uniunea Generală a Specialiștilor și Experților în Administrație Publică organizează programul de pregătire „Factori de influență și elemente de suport pentru decizie și management în administrația publică locală“. Programul de pregătire este dedicat aleșilor locali și funcționarilor publici din administrația publică locală și se va axa pe discutarea noilor acte normative referitoare la administrația publică locală apărute în 2006 – Statutul aleșilor locali, Statutul funcționarilor publici, Legea administrației publice locale, Legea finanțelor publice locale, Legea cadru a descentralizării, legislația cu privire la servicii publice de iluminat public, salubrizare, alimentare cu apă etc..

Programul va fi ulterior replicat de către centrele regionale coordonate de INA, în încercarea de a se asigura o minimă pregătire pentru aleșii locali aflați la primul mandat.

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 41

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: