Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Modificarea Codului Penal: o risipă de energie

Radu BRĂILEANU

Eforturile de modificare și completare a Codului Penal prin Legea nr. 278/2006, adoptată de curând de către Parlamentul României, nu s-au tradus nici pe departe în eficiență și coerență. Ba mai mult, cu excepția a două puncte tari care au vizat abrogarea insultei, calomniei, defăimării țării sau a națiunii, adulterului și vagabondajului - care ne scoate din puritanismul comunist -, și completarea circumstanțelor agravante cu săvârșirea infracțiunilor pe temei de rasă, orientare sexuală etc., de la legea împotriva discriminării, și incriminarea instigării la ură pe aceleași criterii, acest pachet legislativ nu face un mare pas înainte, ci consemnează, pe alocuri, regrese în reglementare.

 Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea Codului Penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi a fost adoptată de către Parlamentul României ca lege organică și promulgată de către președintele României prin Decretul nr. 902 din 4 iulie 2006. Împreună cu aceasta a fost adoptată și Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Urmează modificările Codului de Procedură Penală, care însă au fost atacate la Curtea Constituțională de către senatori. Astfel, s-a declanșat o dezbatere sensibilă asupra procedurilor generate de forma parlamentară a Camerei decizionale și, în subsidiar, au fost puse în discuție diminuarea garanțiilor procesuale, invocându-se că noua reglementare ar deveni excesivă. Pe data de 6 iulie însă a fost declarată constituționalitatea acesteia.

 

Deziluziile stării de fapt

 

Copiind în mare parte legea din 2004, noutățile aduse de Codul din 2006 sunt următoarele:

* Se abrogă infracțiunile de insultă, calomnie, defăimare a țării sau a națiunii, adulter și vagabondaj. Insulta și adulterul erau abrogate și prin Codul din 2004.

* Este nou introdusă infracțiunea de conflict de interese, însă într-o formulare excesivă, deoarece sfera incriminării este mult prea general instituită. Aceasta conduce la impredictibilitatea legii. Apărarea la acuzația de săvârșire a infracțiunii de conflict de interese va fi deosebit de dificilă, lăsând loc la abuzuri. Fiind totuși o infracțiune ce poate fi comisă doar cu intenție, nu și din culpă, practica va avea posibilitatea de a regla și pondera efectul redactării defectuoase.

* Persoana juridică va putea fi sancționată cu amendă penală și, complementar, cu interzicerea accesului la achiziții publice pe o durată de până la trei ani, închiderea unor puncte de lucru, dizolvarea sau suspendarea activității persoanei juridice, interzicerea sau suspendarea uneia dintre activitățile prevăzute în obiectul de activitate și obligarea afișării sau difuzării hotărârii de condamnare. Față de 2004, legiuitorul a redus termenele de sancționare de la 5 ani la 3 ani și a introdus desființarea punctelor de lucru.

Noua reglementare preia din Codul Penal adoptat în 2004, dar încă neintrat în vigoare, normele ce permit răspunderea penală a persoanelor juridice. Din păcate, au fost omise garanții esențiale pe care acel Cod le-a luat pentru punerea în aplicare a pedepselor stabilite în sarcina persoanei juridice, cum ar fi comunicarea la organele fiscale sau Ministerul Justiției, ca deținător al Registrului Comerțului, ori publicarea în Monitorul Oficial. Actuala lege dispune doar afișarea la instanță și publicarea prin presă ori mijloace audio-vizuale, fapt ce ar putea crea probleme în opozabilitatea actului juridic față de terți.

Premierul, în prima pagină a expunerii de motive, accesibilă pe site-ul Guvernului și pe cel al Camerei Deputaților, se laudă că este prima lege ce pedepsește penal persoana juridică, scăpând din vedere că, în art. VII, abrogă Legea nr. 299/2004 ce prevede răspunderea penală a unor persoane juridice și Codul din 2004 din care s-a inspirat copios, chiar în această materie.

O altă slăbiciune a legii considerăm a fi posibilitatea sancționării penale și, implicit, a desființării unor instituții publice, din cauza formulării condițiilor răspunderii penale a persoanelor juridice: nu răspund "instituțiile publice care desfășoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat", ceea ce înseamnă că celelalte instituții publice pot răspunde penal. Formularea adoptată de inițiator pare să vizeze spitalele și universitățile.

Legea face unele ajustări necesare de politică penală, micșorând sau mărind unele pedepse, după caz, și completând circumstanțele agravante prin sancționarea agravată atunci când mobilul infracțiunii este o discriminare inclusiv pe bază de orientare sexuală sau de dizabilitate. Folosirea termenului de dizabilitate este o premieră legislativă și are un trecut marcat de scandaluri, inclusiv la revizuirea Constituției, atunci când s-a acceptat în Adunarea constituantă termenul de handicap, iar în plenul Parlamentului s-a dorit impunerea celui de dizabilitate. Chiar dacă redactarea constituțională diferă, terminologic noua formulare este uzitată în legislațiile europene.

Din păcate, actuala lege abrogă o prevedere penală din Legea brevetelor de invenție, deja abrogată - articolul respectiv - prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 190/2005. Nu este neconstituțional și greșeala nu are efecte negative decât în ceea ce privește imaginea celor implicați.

 

În concluzie

 

Încordarea a fost cam mare pentru rezultatul obținut. Codul din 2004 nu a intrat în vigoare, ci a fost prorogat până la 1 septembrie 2006, când ar fi trebuit să intre în vigoare și legea de executare a pedepselor adoptată în 2004. Suferind din nou la tehnica legislativă, nu s-a dispus nimic asupra abrogării acestora, forțând din nou calea unei ordonanțe de urgență a Guvernului. Datorită succesiunii intrării în vigoare a actelor normative, legile din 2006 ar fi, în starea actuală, abrogate de cele din 2004 pe 1 septembrie. Risipa de energie va continua.

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 39

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: