Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Stabilitate, predictabilitate și transparență egislativă

Iulia Elena ȚUȚUIANU

Din acest an, administrația publică centrală, ca inițiator al politicilor publice (prescurtat PP) are obligația de a realiza analize de impact, corelate cu analize cost-beneficiu, precum și de a monitoriza și evalua ante și post efectele PP. Ulterior, așa cum este și firesc, politicile publice sunt transpuse în acte normative, pentru a se crea cadrul legal necesar aplicării lor.Obiectivele programului de guvernare prezentate în capitolul intitulat "Capacitate instituțională": "Introducerea efectivă a unui mecanism de elaborare și aplicare a politicilor publice în activitatea ministerelor, agențiilor și primăriilor, pentru a asigura coerența, predictibilitatea și transparența activității acestora" s-a realizat prin publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern 775/14 iulie 2005 (HG 775/2005) pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central.

Coerența, predictibilitatea și transparența activității administrației publice centrale răspund la problemele semnalate atât de către societatea civilă, cât și de organismele internaționale. Astfel, instabilitatea și lipsa calității legilor, și nu în ultimul rând, deficiențele apărute în procesul de adoptare a actelor normative, cauzate în marea lor majoritate de lipsa unei analize a fezabilității, a impactului și costurilor implementării lor, au șansa de a fi surmontate prin aplicarea consecventă a prevederilor acestei HG.

Acest regulament este practic un ghid, un itinerariu doar schițat, conform căruia politicile publice depuse după 1 ianuarie 2006 vor trece printr-un filtru calitativ care să dovedească oportunitatea implementării lor.

Rațiunea adoptării acestui ghid în 2005 și aplicarea lui începând cu acest an, se traduce prin timpul necesar pentru înființarea unității centrale și unităților subordonate din administrația centrală responsabile să aplice această hotărâre, dar mai ales conștiința politică și publică a necesității implicării active în acest proces.

 

Capacitatea instituțională încotro?

 

Instituția responsabilă să coordoneze tot acest proces al politicilor publice (PP) este Secretariatul General al Guvernului (SGG) prin așa-numita Unitate Centrală - sub a cărei umbrelă se vor desfășura unitățile la nivel de ministere și alte instituții publice centrale. Această inițiativă a fost salutată de UE ca fiind un important instrument de reformă legislativă, dar care nu și-a dovedit încă eficiența.

Conform acestui ghid, procesulpoliticilor publice trebuie să parcurgă două etape:

- Propunerea de politică publică - ce va trece prin etape de prezentare, fundamentare, consultare publică (a organizațiilor neguvernamentale, partenerilor sociali, asociațiilor profesionale și a reprezentanților sectorului privat afectați direct sau indirect de modul în care este rezolvată respectiva problemă);

- Derularea unor activități de monitorizare și evaluare în timpul și după implementarea PP - aceste activități putând fi subcontractate și altor organizații din mediul privat.

Observăm astfel că numai după ce propunerii de politică publică i s-a acordat avizul conform din partea ministrului delegat pentru coordonarea SGG-ului se va demara de către ministere și celelalte organe de specialitate procedura de inițiere a proiectelor de acte normative, concluziile acestui aviz fiind obligatoriu incluse în expunerea de motive a respectivului proiect de act normativ.

 

Avem modele, dar...

 

La nivel internațional, în țările care au adoptat acest ghid s-a creat o adevărată reformă legislativă, deoarece s-a ajuns la concluzia că trebuie revizuită legislația existentă, având ca efect eliminarea ambuteiajului legislativ și a practicilor de adoptare în regim de urgență a actelor normative, creându-se astfel un mediu stabil, predictibil și transparent. Acest mecanism a fost inclus ca etapă premergătoare depunerii proiectelor de acte normative în parlamente ale multor țări dezvoltate.

În SUA, de exemplu, s-a constatat că 50% din proiectele de acte normative elaborate într-un interval de 2-3 ani au fost respinse din cauza prognozei "cost-beneficiu" nerealiste a implementării politicii publice respective sau a oricărui element de fond (prevăzut în ghid) care lipsea în propunerea de elaborare a politicii publice. De altfel, începând cu mandatul președintelui Clinton, s-a interzis ca regulamentele sau actele normative să fie publicate fără a fi însoțite de propunerea de politică publică care a dat naștere respectivului act.

Exemple palpabile avem și în Danemarca, unde însușirea metodologiei a avut ca rezultat reducerea cu 25% a agendei legislative din perioada 1998-1999, sau din Australia, unde mecanismul de implementare a politicilor publice a fost important pentru ajustarea reformei sectorului macroeconomic în termeni competitivi în contextul globalizării.

În urma monitorizării celor 28 de țări membre ale Organizației de Dezvoltare și Cooperare Economică (OECD) care aplică acest proces al politicilor publice, s-a evidențiat o paletă foarte vastă de efecte pozitive:

- Abordare strategică a reformelor: abundența propunerilor de PP va trece printr-o sită de evaluare a oportunității aplicării lor și în subsidiar raționalizarea reglementărilor.

- Transparența actului guvernamental: prin consultările publice care trebuie demarate și luate în considerare când administrația publică centrală va dori implementarea unei anumite PP,

- Îmbunătățirea eficienței și rațiunii sectorului public prin:

a) Strategii economice fundamentate,

b) Dezvoltarea cercetării și formarea expertizei - analizele privind impactul sau raportul cost-beneficiu al PP s-au făcut prin cercetare, iar expertiza s-a format prin training-uri,

c) Control eficient asupra costurilor implementării PP - prin monitorizarea și evaluarea lor de către inițiatori,

d) Îmbunătățirea cooperării și comunicării interministeriale - ministerul care inițiază o politică publică fiind obligat să o transmită și celorlalte ministere spre a-și forma un punct de vedere,

e) Creșterea responsabilității ministeriale - administrația publică centrală nu a mai acționat haotic în rezolvarea anumitor probleme, inițiatorii de PP fiind obligați să realizeze rapoarte periodice de monitorizare cu privire la: rezultatul/efectele reale ale implementării politicilor publice comparativ cu estimările declarate anterior, respectarea termenelor, eventualele depășiri de buget, alte observații de impact.

f) Dezvoltarea e-government -prin dezvoltarea rețelelor intranet, bazelor de date eficiente, soft-urilor de monitorizare etc.

g) Evaluarea permanentă a efectelor aplicării politicii publice respective - ca instrument de predictibilitate al unor eventuale inadvertențe,

h) Creșterea percepției populației asupra activităților guvernamentale - prin posibilitatea grupurilor-țintă, ONG-urilor, asociațiilor profesionale, partenerilor sociali de a-și expune punctele de vedere, ca sursă inestimabilă de soluții și inovație și, nu în ultimul rând, o credibilitate crescută în puterea legii.

 

...preluăm forme fără fond

 

Cu toate că este foarte important ca instrument de dezvoltare al actului guvernamental, Regulamentul adoptat prin HG 775/2005 nu constituie cea mai fericită abordare. Fără o reglementare suplă, concisă, omogenă care să prevadă o metodologie în care termenii să fie cuprinzător definiți, păstrând o formă fără fond, procesul în sine de învățare și acomodare cu astfel de practici - atât de către administrația publică, cât și de către societate - riscă să devină doar un deziderat, eșec în termeni pragmatici.

Derulând itinerariul propus de actuala HG, precizările cu privire la timpul care curge între inițierea procesului PP și acordarea de către SGG a avizului conform lipsesc, de exemplu, ceea ce va da putere funcționarilor publici de a interpreta haotic procedura de desfășurare a procesului în sine.

Sunt prevăzute atribuții pentru unitățile la nivel de ministere, dar lipsesc atribuțiile pentru Unitatea Centrală din cadrul SGG sau delegarea responsabilităților - aspect semnalat și în Raportul de țară, din octombrie 2005, prin referirile făcute la stadiul implementării recomandărilor pentru care mai este nevoie de îmbunătățiri.

Deși sunt prezentate calificările pe care trebuie să le aibă personalul potențial angajat (management de proiect și experiență în PP), nu sunt specificate atribuții pentru funcțiile expuse (manageri publici, funcționari publici, consilieri de integrare, personal contractual) și un număr mediu de angajați /unitate de politici publice.

În final, nu trebuie să uităm că în ultimul Raport de țară se menționa: "De obicei, consilieri politici, și nu funcționari publici profesioniști elaborează legislația, politicile, strategiile și planurile de acțiune. Studiile de impact în general sunt slabe, consultările cu persoanele implicate, cu toate că s-au intensificat, sunt încă formale. Cum la acest moment este firesc să se acorde o importanță deosebită conducerii politice a procesului de integrare europeană, structurile prin care aceste obiective sunt realizate este firesc să fie îmbunătățite pentru pregătirea pentru un nou context - cel de după aderare".

Așadar, avem nevoie de un mecanism coerent de abordare a politicilor publice ca un punct-forte pentru România următorilor ani.

 

 

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 35

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: