Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Sfârșitul crizei demografice din Rusia?

Laurențiu CONSTANTINIU

Nu este pentru prima când, în paginile revistei "Cadran Politic" a fost abordată problema crizei demografice pe care o traversează Rusia, după destrămarea fostei URSS, în 1991. Se pare că în ultima vreme, factorii de decizie de la Moscova s-au concentrat mai mult asupra acestei probleme, iar rezultatele - chiar dacă timide - s-au făcut simțite și sunt dătătoare de speranță.Autoritățile încep să fie preocupate

 

Recent, primului ministru, Mihail Fradkov, i-a fost prezentat un amplu raport privind consecințele socio-economice ale crizei demografice din Rusia. Dacă până nu demult, despre problema demografică - cu toate implicațiile ei - se discuta, în special, doar în cercurile științifice, în ultimii doi ani, ea a început să-i preocupe, din ce în ce mai mult, și pe oficialii ruși de la toate nivelurile, în pofida faptului că aceștia nu au întreprins măsuri concrete pentru rezolvarea ei. O dovadă în acest sens o constituie faptul că, însuși președintele Putin, în cadrul mesajului său anual, a acordat un amplu spațiu problemei demografice, considerând-o - alături de creșterea nivelului de trai al populației și de dublarea Produsului Intern Brut al Rusiei, până la sfârșitul celui de-al doilea mandat al său - o prioritate a programului de guvernare. De aceea, în opinia noastră, documentul care s-a aflat pe masa de lucru a primului ministru rus reprezintă nu numai o primă cercetare aprofundată, care prezintă situația demografică deloc îmbucurătoare a Rusiei și cauzele acesteia, ci și măsuri concrete de finanțare în vederea îmbunătățirii situației. Ceea ce reiese foarte clar din document este faptul că investițiile necesare pentru a stopa criza demografică și pentru a ieși din perimetrul ei sunt mult mai mici în comparație cu pierderile - de ordin financiar - pe care Rusia le suportă ca urmare a procesului de depopulare.

 

O populație îmbătrânită

 

Începând cu anii '60, ai secolului trecut, populația Rusiei a încetat să mai crească. Anual, Rusia pierde circa 750.000 de oameni, realitate care i-a condus pe specialiștii în demografie la concluzia că, la fiecare 50 de ani, numărul populației băștinașe se va diminua cu 30%. Pe marginea acestei realități, Leonid Râbakov, cercetător științific principal la Institutul de cercetări sociale și politice al Academiei Ruse de Știință, afirmă că "în pofida «mini-boomului» demografic, sesizabil în ultimii ani, nu se poate afirma că el reprezintă un început de schimbare a tendinței demografice negative existente. Mai ales că rata mortalității nu a scăzut, iar în privința migrației «soldul» este pe 0". Actuala tendință de creștere a populației are la bază, mai degrabă, cauze structurale, altfel spus este rezultatul faptului că generația mai numeroasă a anilor '80 a ajuns la vârsta maturității reproducătoare. Cu toate acestea, coeficientul de natalitate a rămas la un nivel foarte mic, de 1,3. Prognozele realizate pe baza aceleiași scheme nu sunt deloc îmbucurătoare: o dată cu atingerea vârstei maturității de către generația anilor '90 (mult mai redusă numeric), va avea loc o scădere drastică a natalității. În plus, scăderea populației va fi însoțită de un proces sistematic de îmbătrânire a acesteia, fapt care va duce la sporirea numărului cetățenilor cu capacitate de muncă redusă. "În condițiile menținerii actualelor tendințe demografice, Rusia va pierde, în perioada 2006-2018, circa 10 milioane de oameni apți de muncă", afirmă specialistul rus.

 

Un raport edificator

 

Până aici nu este vorba despre nici un element de noutate deoarece, încă din anii '60, specialiștii au prevăzut criza și amploarea ei. Problema era că atunci, în perioada sovietică, demografii nu prea erau ascultați. Astăzi, când se pare că criza a atins un punct maxim, se pare că vocile lor sunt din ce în ce mai ascultate. Atât la nivelul comisiilor parlamentare, cât și în plenul Dumei de Stat sau a Consiliului Federației, specialiștii în demografie au început să devină prezențe constante, fiind invitați pentru consultări și pentru elaborarea de strategii în vederea depășirii și rezolvării crizei. Chiar dacă în 2001 a fost adoptat un document intitulat Concepția cu privire la dezvoltarea demografică a Rusiei până în 2015, până acum nu au fost adoptate măsuri concrete în această direcție. Din analiza documentului reiese faptul că autoritățile ruse și-au propus ca, anual, să acorde un procent însemnat din Produsul Intern Brut al Rusiei pentru susținerea unei politici demografice, însă, până în prezent, prevederile documentului nu au putut fi transpuse în viață deoarece nu au fost prevăzute surse de finanțare concretă pentru realizarea lor.

Neajunsurile privind forța de muncă au început să reprezinte, mai ales în provincie, un motiv de îngrijorare nu numai pentru oamenii de știință, ci și pentru marii întreprinzători: "Întreprinzătorii care fac afaceri în domeniul industriei prelucrătoare (statisticile indică un decalaj destul de important între oferta de locuri de muncă în aceste domenii și insuficiența forței de muncă având o calificare) resimt lipsa mâinii de lucru, a cadrelor calificate", afirmă Kirill Ekonomov, expert principal din cadrul Consiliului pentru afaceri și concurență, de pe lângă guvernul Federației Ruse. Reprezentanții cercurilor de afaceri rusești, care-și doresc să activeze perioade îndelungate de timp în viața economică a Rusiei, au realizat amploarea crizei demografice pe care o traversează țara lor. De aceea cele mai importante companii rusești (Aeroflot, Baltika, Korkunov ș.a.) au prezentat guvernului rus un set de propuneri care vizează intensificarea și consolidarea cooperării dintre autoritățile statului, mediul de afaceri și mediile științifice în vederea depășirii acestei crize. Rezultatul acestui dialog a fost înființarea Consiliului pentru afaceri și concurență, condus de către Evgheni Iuriev (din partea cercurilor de afaceri) și Vladimir Iakovlev (din partea guvernului rus), care a prezentat raportul, amintit la începutul articolului nostru. Elementul de noutate al documentului prezentat premierului Fradkov constă în faptul că, pentru prima dată, specialiștii nu s-au mulțumit numai să înfățișeze situația privind criza demografică rusă sau să identifice cauzele și să propună măsuri pentru depășirea ei, ci au prezentat și consecințele pe care le are pentru Rusia, din punct de vedere economic, această criză. "Pentru prima dată - afirmă Kirill Ekonomov - specialiștii au calculat «nota de plată» pe care Rusia va trebui să o achite în urma depopulării ei. S-a dovedit, pe bază de cifre, că, pe fondul diminuării populației, nici nu mai poate fi vorba despre o dublare a PIB (așa cum prevăzuse președintele Putin - n.a.). S-a calculat cât pierde Rusia anual ca urmare a diminuării bazei de impozitare, a cheltuielilor crescânde privind căutarea de forță de muncă, a creșterii impozitelor la nivelul companiilor și al populației active".

În plus, un alt element de noutate al raportului îl constituie faptul că, spre deosebire de celelalte documente de acest gen, de data aceasta specialiștii au identificat și prezentat sursele concrete de finanțare a tuturor măsurilor propuse de ei, trasând, totodată, sarcini precise fiecăruia dintre actorii implicați în rezolvarea problemei (autorități, mediu de afaceri, oameni de știință). La sfârșitul lecturii documentului, concluzia care se desprinde este următoarea: există măsuri efective pentru ieșirea și depășirea situației de criză, iar ele se bazează și pe experiența altor țări. În pofida faptului că procesul de depopulare a Rusiei va mai continua, cel puțin, vreme de un deceniu, dacă se va trece la punerea în practică a măsurilor propuse, în decurs de câteva decenii, procesul poate fi stopat, iar creșterea populației în Rusia poate deveni o realitate. "Dacă nu - avertizează Evgheni Iuriev - pierderile pe care Rusia le va suferi pe termen mediu și lung vor fi uriașe, fiind vorba chiar de dispariția poporului rus".

Dacă autoritățile de la Kremlin împreună cu oamenii de afaceri și cercetorii ruși vor reuși să rezolve criza demografică pe care o traversează Rusia vom vedea. Credem însă că ar fi util și necesar ca și autoritățile române să acorde atenție unei probleme cu care România se confruntă de cel puțin 15 ani. Iar asta nu numai în campanii electorale, când se vorbește despre plecarea tinerilor din țară sau scăderea natalității.(L. C.)

Publicat în : Politica externa  de la numărul 32

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: