Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Servicii publice online, o încercare de fațadă

Dragoș DINCĂ

Din punct de vedere al tehnologiei, sunt două aspecte care ne rețin atenția în materie de servicii publice, și anume în ce măsură sunt încorporate noile tehnologii în furnizarea serviciului public în vederea creșterii performanțelor acestora și în ce măsură noile tehnologii determină apariția unor servicii publice.Tehnologia și serviciile publice

   

În literatura de specialitate regăsim răspunsul la prima întrebare, răspuns ce-și regăsește reprezentarea exactă în viața reală: viteza de inserție a noilor tehnologii este mai mică în sectorul public decât în cel privat, dar logica interesului general permite accesul egalitar al tuturor la "modernitate". Explicația acestui fapt o regăsim în rigiditatea reglementărilor, capacitate de adaptare redusă, lipsa de flexibilitate sau limitarea resurselor din sectorul public.

Progresul tehnic a făcut să apară noi tehnologii și, de asemenea, noi nevoi publice, astfel că statele și colectivitățile locale au fost adesea obligate să organizeze ca servicii publice activități generate de progresul tehnic, în scopul întăririi propriilor autorități și pentru a asigura dezvoltarea economică.

Apariția unei noi tehnologii a condus de foarte multe ori la asigurarea unei gestiuni publice: căile ferate, telefonia, televiziunea etc.

În etapa actuală de dezvoltare, progresul tehnic permite consumatorilor să se elibereze de puterea publică pentru anumite tipuri de prestații deoarece anumite servicii, create ca urmare a progreselor tehnice și dezvoltate ca servicii publice, pot să iasă treptat de sub tutela publică pentru a fi furnizate într-un univers concurențial.

Anumite bunuri și servicii noi, născute din progresul tehnic, furnizate mai întâi de către puterea publică, sub un regim de servicii publice, trec într-un regim de gestiune concurențială, în care caracterul de serviciu public se diminuează sau chiar dispare complet. Ilustrarea acestei evoluții se reflectă cel mai clar în cazul transporturilor aeriene, televiziunii, telecomunicațiilor.

 

Servicii publice on-line

 

Unul din indicatorii de măsurare a performanțelor unui serviciu public îl reprezintă timpul de așteptare la care este supus clientul, astfel că administrația este pusă în fața unei provocări importante, aceea de a identifica modele organizatorice, resurse, care să diminueze acest timp de așteptare și să asigure un acces facil la servicii.Ideea este de a apropia serviciile de clienți, de a elimina timpul de deplasare și așteptare.

În România, încă din 2001 a fost adoptată Strategia de informatizare a administrației publice, care are ca finalitate sporirea calității serviciilor publice. De asemenea, a fost adoptată Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, lege care în Titlul II reglementează transparența în administrarea informațiilor și serviciilor publice prin mijloace electronice.

Aplicarea strategiei și a legii amintite presupune câteva etape distincte ce urmăresc în primul rând pregătirea funcționarilor publici în a utiliza noile tehnologii.

Cele două documente semnalate au avut efecte concrete, printre care amintim:

- crearea rețelei de centre ECDL;

- obținerea licenței ECDL de către un număr important de funcționari publici;

- crearea cadrului legislativ și organizatoric privind plata electronică a impozitelor și taxelor locale;

- dezvoltarea sistemului de achiziții publice în format electronic;

- realizarea diferitelor programe pentru activitatea serviciilor asistență socială, autoritate tutelară, gestiune urbană;

- elaborarea site-urilor proprii pentru o serie de instituții publice;

- dezvoltarea sistemelor infochioșc;

- crearea site-ul www.e-guvernare - "un site care-și propune să revoluționeze modul în care fiecare dintre dumneavoastră interacționează cu administrația publică în România."

Acest din urmă site își propune să fie un portal al administrației publice, un mod facil de a accesa diferite servicii publice. Astfel, regăsim pe site o serie de "servicii on-line":

- declarație ANOFM

- declarație pentru CNAS

- declararea obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale

- declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat

- declarație privind impozitul pe profit

- decont privind taxa pe valoarea adăugată

- depunere bilanț contabil

- autorizații transport internațional

- sistem informatic integrat Viza on-line

- declarații vamale on-line

- portal pentru plata amenzilor on-line și declarații către Poliție

- portalul serviciilor de sănătate

- permise auto

Portalul pentru cereri on-line privind reînnoirea permisului de conducere auto

Pe site se precizează că "sistemul informatic trebuie să elimine prezentarea repetată în fața ghișeelor instituțiilor care se ocupă de preluarea solicitării de înnoire a permisului de conducere, verificarea documentelor și procesarea unui nou permis de conducere auto. O asemenea abordare modifică relația cetățean-stat prin înlocuirea deplasării repetate la diferite ghișee, cu depunerea unei cereri on-line, prin conectarea la Internet (don't stand in line, get on-line). Asistarea de către calculator a activităților de înregistrare a solicitării de reînnoire a permisului de conducere auto facilitează totodată și realizarea unei programări optime a graficului de preluare a permiselor de conducere auto".

Deși intențiile sunt mărețe, orice potențial utilizator poate sesiza că singura funcție a acestui site este cea de informare (parțială), intrând în șirul nesfârșit de investiții fără finalitate realizate de către sectorul public. Altfel spus, acest site nu folosește nimănui deocamdată și aceasta pentru că facilitățile enunțate sunt inexistente.

Astfel, deși se precizează că sistemul propus are ca facilitate descărcarea (download) formularelor și a instrucțiunilor de completare a acestora, iar formularele descărcate se tipăresc, se completează off-line și se pot depune conform procedurilor curente, practica a demonstrat că aceste formulare nu sunt acceptate de lucrătorii direcției specializate în eliberarea permiselor auto pe motiv că nu sunt tipărite pe cartonul special al tipizatelor.

Tot ca facilitate apare posibilitatea programării on-line pentru depunerea documentelor în vederea obținerii unui nou permis.

Site-ul conține și o rubrică destinată "întrebărilor și răspunsurilor", rubrică neactualizată și la care nimeni nu se obosește să contribuie.

Pentru moment, tot ghișeul și cozile interminabile rămân singura soluție pentru a obține un permis auto (cel puțin în București), mai ales că foarte mulți funcționari nu au idee că există și un site destinat permiselor auto, tehnica de care dispun este destul de "obosită", iar priceperea de a o utiliza lasă de dorit.

Astfel, beneficiile enunțate privind crearea posibilității de a obține informații referitoare la emiterea permisului de conducere, 7 zile din 7, 24 de ore pe zi, prin intermediul Internetului, evitând deplasarea la ghișee, posibilitatea completării asistate a formularelor necesare într-un mod rapid și mai eficient, economisirea timpului cetățenilor sunt doar deziderate, fapte mult-lăudate la momentul apariției lor și fără nici o finalitate. Așteptăm implicarea prefecților în organizarea acestor servicii.

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 29

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: