Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Legile proprietății - promisiune îndeplinită

Victor MAIER

Pachetul de legi referitoare la proprietate cuprinde prevederi despre elaborarea și implementarea legislației privind: restituirea proprietății imobiliare preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, restituirea proprietăților funciare și încurajarea dezvoltării agriculturii. Principii ale legii

 

Principiile de bază ale pachetului de legi privind modificarea regimului proprietății imobiliare nu afectează interesele chiriașilor, cadrul legislativ pentru protecția chiriașilor menținându-se integral. Legea 10/2001 conținea o serie de restricții legate de restituirea proprietăților. Astfel că erau exceptate de la restituire sediile partidelor, școlile sau spitalele. Noul pachet de legi reglementează însă toate aceste cazuri. S-a urmărit eliminarea excepțiilor de la restituirea în natură, devenind astfel posibilă înapoierea imobilelor în care se află sedii ale partidelor politice, ambasadelor, instituțiilor publice. Pentru instituțiile publice, și mai ales pentru școli și spitale, se prevăd termene de menținere a destinației de până la 5 ani.

Noutățile mai sunt legate de reglementarea globală a proprietății (inclusiv proprietarii sau moștenitorii proprietarilor care nu s-au înscris în CAP- uri și n-au predat pământul statului pot primi titluri de proprietate conform legii), introducerea de obligații clare și sancțiuni pentru primari și membrii comisiilor de aplicare în cazul nerespectării legii, accelerarea proceselor funciare, înființarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară în fiecare județ. Pachetul legislativ introduce renta viageră ca modalitate de a stimula gruparea terenurilor agricole: pentru fiecare proprietar de teren agricol de peste 62 de ani care are maximum 10 hectare se va oferi de la buget 100 de euro/an/ hectar pe toată durata vieții în cazul vânzării terenului sau, respectiv, 50 de euro/an/hectar pe toată durata vieții în cazul arendării terenului. 

Au fost introduse dispoziții în care se prevede restituirea în natură atât a terenurilor fără construcții afectate de lucrări de investiții de interes public aprobate (dacă nu a început construcția acestora ori lucrările aprobate au fost abandonate), cât și a terenurilor pe care, ulterior preluării abuzive, s-au edificat construcții autorizate care nu mai sunt necesare unității deținătoare. Imobilele înstrăinate cu încălcarea prevederilor legale, obiect al unor acte juridice desființate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, vor fi restituite în natură. 

Se prevede expres posibilitatea contestării actelor juridice de înstrăinare, concesionare, locație de gestiune, asociere în participațiune, ipotecare, locațiune, precum și orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaș, schimbarea destinației, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri și/sau construcții,  notificate potrivit Legii nr. 10/2001, ulterioare Legii nr. 10/2001.

 

Restituire în natură sau despăgubiri

 

Foștii proprietari care nu-și pot primi imobilele în natură vor fi despăgubiți, primind titluri de plată ce vor fi cotate la bursă. În acest fel, nivelul despăgubirilor nu va fi plafonat, evaluarea bunurilor care nu pot fi retrocedate făcându-se la valoarea reală. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii va fi înființat Fondul Proprietatea, destinat plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate abuziv. Se estimează că emiterea titlurilor de plată va fi operațională la începutul anului 2006. În mai puțin de un an și jumătate de la adoptarea legii, beneficiarii despăgubirilor își vor putea valorifica titlul, transformându-l integral în bani. 

În plus reconstituirea proprietății se face pe vechile amplasamente dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane; comasarea se poate efectua în loturi mai mari sau într-un singur lot, dacă este posibil de aceeași categorie de folosință cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat; titlurile de proprietate obținute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991 și existența liberă a vechilor amplasamente fac dovada absolută a proprietății, obligând comisiile de fond funciar să procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate; consemnările efectuate între 1945 și 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de producție, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsoțite de titlurile de proprietate, au valoare declarativă cu privire la proprietate; dacă nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente, iar cei care le recunosc sunt proprietarii vecini sau moștenitorii lor pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea; formelor asociative de proprietate asupra terenurilor li se va restitui în întregime suprafața avută în proprietate și li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora; membrii formelor asociative aflați în devălmășie sau indiviziune nu pot înstrăina propriile cote-părți unor persoane din afara lor.

 

Proprietatea, condiție pentru UE

 

Legile de modificare a regimului proprietății din România au în vedere nu numai aplicarea unui principiu de bază al liberalismului, ci și existența unei realități crunte: peste un milion de litigii în funciar și a câtorva sute de mii de litigii în imobiliar. Ideea de proprietate privată s-a instalat definitiv în mentalul colectiv al românilor. Peste 97% din imobilele din România se află în proprietate privată. În reglementarea definitivă a regimului proprietății private s-a plecat de la principiul potrivit căruia important nu este ceea ce crede statul că este bine pentru cetățean, ci ceea ce crede cetățeanul că este bine pentru el.

Rezolvarea problemei proprietății este de altfel o condiție esențială pe care România trebuie s-o îndeplinească pentru aderarea la Uniunea Europeană. De altfel, este cunoscut faptul că proprietatea privată se află în centrul stimulentelor economiei de piață. Fără proprietate privată nu există nici interesul ca venitul să fie transformat în capital, iar fără capital nu există responsabilitate. Restituirea proprietăților este unul dintre factorii care vor duce la dezvoltarea proprietății private, la realizarea unui mediu de afaceri favorabil întreprinzătorilor mici și mijlocii, precum și investitorilor străini.

 

Principiile de bază ale pachetului de legi privind reglementarea regimului proprietății sunt următoarele:

- regula restituirii în natură a tuturor terenurilor și imobilelor aflate în proprietatea statului la momentul adoptării legii;

- acordarea, doar în cazuri excepționale, de despăgubiri juste și echitabile; despăgubirile nu vor fi plafonate;

- în cazul proprietăților imobiliare, se va înființa un fond special destinat plății despăgubirilor aferente;

- în cazul imobilelor naționalizate, interesele chiriașilor nu sunt afectate, cadrul legislativ privind protecția chiriașilor menținându-se integral;

- simplificare, debirocratizare și transparență în procesul de restituire a terenurilor și imobilelor în cauză;

- rezolvarea rapidă și justă a zecilor de mii de litigii juridice care vizează restituirea proprietăților naționalizate sau confiscate abuziv de fostul regim communist.

Publicat în : Politica interna  de la numărul 29

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: