Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Romeo Raicu, deputat PD, președinte al Comisiei speciale pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe

Victor MAIER

Romeo Raicu: " SIE este apreciat de partenerii săi externi ca un serviciu compatibil cu structurile omologe din NATO și UE, capabil, prin eficiența sa profesională, să-și aducă o contribuție însemnată la securitatea euroatlantică."Sunteți mulțumit de modul în care funcționează SIE?

Provocările din mediul de securitate internațional și noul statut politic al României, de membru NATO și, în viitorul apropiat, al Uniunii Europene, au impus o redimensionare a priorităților Serviciului de Informații Externe, având ca bază interesele fundamentale ale României pe plan extern.

Faptul că Serviciul de Informații Externe a reușit să facă față cu succes crizei ostaticilor din Irak nu poate decât să sublinieze eficiența activității serviciului și să atragă după sine aprecieri atât în țară-, cât și în exterior.

SIE este apreciat de partenerii săi externi ca un serviciu compatibil cu structurile omologe din NATO și UE, capabil, prin eficiența sa profesională, să-și aducă o contribuție însemnată la securitatea euroatlantică.

 

Este nevoie de o modificare a legislației?

Da, cu siguranță. Ca urmare a asumării de către SIE de noi responsabilități și sarcini în contextul schimbărilor majore pe plan intern și internațional, s-au efectuat mai multe analize care s-au concretizat prin declanșarea, în urmă cu trei ani, a unui amplu proces de reformă care a vizat atât recrutarea și formarea personalului, cât și structura organizatorică a Serviciului. Apropiata integrare a României în Uniunea Europeană face necesară continuarea reformei, sens în care există deja un pachet legislativ ce conține proiecte de lege referitoare la statutul viitor al personalului SIE.

Construcția instituțională a Serviciului vizează, în fapt, operaționalizarea unui sistem al cărui răspuns la comanda socială să fie caracterizat prin performanță, capacitate anticipativă, flexibilitate și compatibilitate euroatlantică.

Nu am nici o îndoială că SIE, care este o instituție cu un grad înalt de flexibilitate, poate să răspundă cerințelor pe care procesele de transformare a instituției le impun.

 

Care credeți că trebuie să fie rolul SIE în cadrul viitoarei structuri a comunităților de informații?

Rolul SIE derivă foarte clar din Constituția României, hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Țării și Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului. În acest sens, SIE trebuie să-și întărească prerogativele referitoare la colectarea informațiilor din exterior privind siguranța națională și apărarea României și a intereselor sale.

De fapt, fiecare Serviciu are particularitatea sa în privința sarcinilor pe care le are de îndeplinit, eliminarea paralelismelor reprezentând un deziderat major al Comunității de Informații. În acest context, rezultă cu claritate faptul ca SIE va avea un loc bine definit în cadrul viitoarei Comunități de Informații, putând să-și aducă un aport mai substanțial la siguranța națională.

Activitățile desfășurate de SIE au în vedere obținerea de informații necesare fundamentării deciziilor de stat în probleme de importanță vitală pentru siguranța națională a României, situațiile de criză în diverse regiuni ale globului, sprijinirea în acest context a acțiunilor de politică externă ale României, precum și alte probleme de interes major stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, a căror soluționare impune coordonarea acțiunilor și evaluărilor informative.

 

Președintele Băsescu ar accepta o restructurare a SIE ?

Pentru un răspuns obiectiv ar trebui să-l întrebați direct acest lucru. Oricum, eu consider că domnul președinte, în calitate de șef al Consiliulul Suprem de Apărare a Țării, ar accepta acele schimbări care sunt justificate de creșterea gradului de profesionalism și eficiență a SIE. Nu cred că este indicat să facem schimbări doar de dragul schimbării. Restructurarea este un proces profund care presupune măsuri extrem de bine cântărite pentru un domeniu atât de sensibil cum este cel al activității de culegere de informații. Pot să vă spun că, până în prezent, SIE a parcurs cu succes toate etapele prevăzute în planul de reformă instituțională, lucru remarcat și, deopotrivă, apreciat de partenerii săi străini.

 

De ce este nevoie de o Comunitate de Informații?

Iată-ne din nou la subiectul cel mai amplu dezbătut în ultima perioadă. Înființarea Comunității de Informații se impune ca urmare a necesității unui produs superior al human intelligence, ce poate apărea numai în condițiile renunțării la suprapunerile informaționale, la eliminarea paraziților informaționali apăruți pe traseul informație primară-utilizator final și, nu în ultimul rând, ca urmare a accentului pe care serviciile de informații din Occident au început să-l pună pe dezvoltarea, diversificarea și consolidarea calităților componentei umane.

În accepțiunea statelor euroatlantice, noțiunea de ,,comunitate informativă" definește ansamblul structurilor ministeriale, agențiilor și organizațiilor cărora le revine responsabilitatea pentru culegerea, analiza și transmiterea informațiilor interne (de securitate) și externe.

Constituirea Comunității de Informații a României se impune, în principal, din următoarele rațiuni:

- necesitatea planificării și coordonării unitare a activității structurilor de informații și a realizării unor documente de informare de anvergură strategică destinate Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și celorlalți factori de decizie în stat;

- asigurarea unui feed-back funcțional și eficient între autoritățile și instituțiile statului și componentele Comunității de Informații, în vederea apărării securității naționale, inclusiv prin stabilirea priorităților în activitatea de informații;

- sporirea rolului informațiilor de securitate în fundamentarea procesului decizional, îndeosebi la nivel strategic;

- perfecționarea cadrului de cooperare între membrii Comunității de Informații și, respectiv, între aceștia și autoritățile și instituțiile statului;

- necesitatea clarificării evaluărilor disjuncte sau divergente ale serviciilor de informații, pentru o temeinică fundamentare a procesului decizional;

- eliminarea redundanțelor, paralelismelor, suprapunerilor contraproductive, precum și a disipării resurselor alocate.

Într-un astfel de context, Comunitatea de Informații ar prelua produsul intelligence de la toate serviciile naționale de informații și ar pune la dispoziția beneficiarului un produs finit mult mai valoros. În felul acesta, ar fi asigurată nu numai colaborarea dintre serviciile naționale de informații, dar și interoperabilitatea acestora, cu efect sporit în planul cooperării cu structurile similare din NATO și Uniunea Europeană. Recent, chiar președintele Traian Băsescu a afirmat că volumul de informații care-i parvin de la toate serviciile de informații este unul impresionant, astfel încât există riscul imposibilității unei evaluări pertinente într-un timp relativ scurt, ceea ce impune realizarea unei noi formule de informare, mult mai sintetică, care să-și regăsească, cât mai rapid, utilitatea în procesul decizional.

 

Care este viitorul SIE din perspectiva integrării în UE?

În mod firesc, din momentul în care România va fi membră a Uniunii Europene, va avea pe lângă drepturile prevăzute de acest statut și obligații corespunzătoare, în calitate de țară membră. Rolul SIE trebuie văzut deci într-o accepțiune mai largă, a rolului pe care România îl va juca în această comunitate, a unui set de valori comune pe care trebuie să ni le însușim, dar să le și apărăm, dacă va fi cazul.

Existența în apropierea granițelor românești a unor stări conflictuale latente ce se pot reaprinde, degenerând în confruntări deschise, transformă spațiul adiacent României într-o zonă complexă care oferă condiții favorabile dezvoltării unor nuclee extremist-teroriste și ale crimei organizate transfrontaliere. Uniunea Europeană, care de la 1 ianuarie 2007 va deveni granița de vest a regiunii Mării Negre Extinse, se va confrunta, la rândul ei, cu provocările generate de factorii de risc specifici acesteia, subsumate amenințărilor diverse cu care se confruntă întreaga comunitate internațională.

În acest context, monitorizarea atentă a factorilor ce pot perturba climatul de securitate din regiunea Mării Negre Extinse constituie o prioritate a activității SIE. Proiectele de viitor vizează multiplicarea eforturilor de susținere a demersurilor internaționale de combatere a terorismului și crimei organizate, consolidarea stabilității și diminuarea riscurilor în Europa de Sud-Est și contracararea eficientă a fenomenelor cu caracter transnațional, acțiuni ce presupun un amplu și complex proces de cooperare între serviciile de informații și de securitate. De altfel, SIE a demonstrat că este gata să pună la dispoziția aliaților săi și a viitorilor parteneri comunitari experiența sa în materie de stabilitate zonală, îmbogățită de o relevantă tradiție instituțională a cooperării regionale.

 

Interviu realizat de Victor MAIER

Publicat în : Interviu  de la numărul 29

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: