Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Butoiul cu pulbere al Caucazului

Dragoº TÃBÃRAN

Douã avioane de pasageri distruse, dintre care unul se îndrepta spre reºedinþa prezidenþialã de la Soci chiar când preºedintele Putin se afla acolo ºi un atentat în preajma metroului moscovit au prefigurat nãprasnica loviturã care avea sã se abatã asupra Rusiei. Un comando islamist a pãtruns în Osetia de Nord, a ocupat o ºcoalã chiar în prima zi a anului ºcolar ºi a luat ostatici copii, pãrinþi ºi profesori, în total în jur de 1500 de suflete. Dupã trei zile de negocieri, un incident neprevãzut a declanºat confruntarea decisivã între teroriºti ºi forþele de securitate. În schimbul de focuri au murit în jur de 600 de oameni, jumãtate copii.Televiziunile au transmis scene de coºmar de la faþa locului. Copii uciºi accidental sau executaþi de teroriºti, femei care au detonat încãrcãturile explozive pe care le aveau asupra lor, tancuri care trãgeau în plin în clãdirea ºcolii, civili înarmaþi care linºau teroriºtii prinºi. Un adevãrat infern care a schimbat peste noapte viaþa locuitorilor din Osetia de Nord. Se anunþã pogromuri, creºtinii ameninþã cã îi vor îngropa pe teroriºtii musulmani alãturi de porci - uriaºã jignire care, cel puþin teoretic, îi împiedicã pe musulmani sã ajungã în Rai.Viaþa din sudul Rusiei a luat-o razna. Ca de altfel în întreg Caucazul. Cine este responsabil?

 

Islamul wahhabist, religie sau ideologie a terorii

 

Membrii comandoului care a acþionat la Beslan nu au fost ceceni, ci arabi, inguºi, cerchezi, caucazieni adepþi ai wahhabismului. Mai mult, tacticile folosite de comandoul de la Beslan au respectat întocmai recomandãrile manualului terorii difuzat de Al Qaeda pe Internet: Al Battar, un manual scris de Abdel Aziz Al Moqrin, liderul celulei saudite a reþelei Al Qaeda, ucis în iunie de forþele de securitate de la Riad. Atacul de la Beslan a fost chiar revendicat de o formaþiune apropiatã lui Ayman al Zawahri, numãrul doi al internaþionalei terorii. Avioanele distruse înainte de atacul de la Beslan au fost aruncate în aer de douã femei din Cecenia, membre ale Brigãzii Islambouli, ca ºi cea de-a treia "vãduvã neagrã" responsabilã pentru atentatul de la metrou. Mohammed Islambouli, fratele celui care l-a asasinat pe fostul preºedinte al Egiptului, Anwar al Sadat, este una dintre figurile-cheie ale reþelei Al Qaeda ºi ale Frãþiei Musulmane. Nu mai avem de-a face cu o miºcare separatistã, ci cu un al doilea front al Jihadului declanºat împotriva creºtinilor ºi a evreilor de fanaticii wahhabiºti.

Purismul islamic - wahhabismul - a pãtruns în Caucazul de Nord în anii '1990, iar în 1994 a preluat controlul ideologic. A fost anul în care militanþii islamiºti s-au infiltrat în miºcarea separatistã cecenã, dar ºi în republicile vecine din Caucaz. Unul dintre cele mai elocvente exemple este Karachevo-Cerchezia, regiune autonomã din cadrul Federaþiei Ruse care se învecineazã cu regiunile Stavropol ºi Karsnodarsk, cu Georgia ºi cu Kabardino-Balkâria. În Karachevo-Cerchezia trãiesc 450.000 de suflete din 80 de naþionalitãþi. La sfârºitul anilor '80, reprezentanþii unora dintre aceste minoritãþi - cerchezi, karaci, ruºi, tãtari nogai, abhazi - ºi-au creat organizaþii proprii care, la început, evitau politica ºi se limitau la prezervarea valorilor culturale ale minoritãþilor respective. Decizia Sovietului Suprem al URSS, din 1990, care a legiferat desprinderea regiunii Karachevo-Balkâria de regiunea Stavropol ºi transformarea ei în republicã autonomã, a deschis cutia Pandorei. Localnicii ºi-au adus aminte foarte repede de acþiunile represive ale sovieticilor din 1943, dar au realizat ºi cã au suficiente resurse naturale pentru a-ºi construi un nou trai. ªi totuºi referendumul din toamna anului 1992 a demonstrat cã populaþia nu este adepta separatismului de tip cecen.

Era nevoie de un nou impuls ºi acesta s-a materializat foarte curând. Militanþi cerchezi ºi karachi au constituit Partidul Renaºterii Islamiste care ºi-a fixat ca obiectiv crearea unei republici musulmane în Caucaz, pe teritoriul Cercheziei, Kabardino-Balkâriei, Aderiei ºi Abhaziei.

În paralel cu miºcãrile politice, s-a desfãºurat o amplã campanie de acaparare a sufletelor. Numeroºi tineri au fost atraºi spre studiile islamiste, organizate ºi finanþate de þãri arabe. Cei mai mulþi au devenit adepþii miºcãrii wahhabiste. Mai mult, în zona cerchezã a fost înfiinþat un Institut Islamist a cãrui finanþare a suscitat numeroase semne de întrebare. Liderii religioºi locali, marele muftiu Ismail Haji Berdiev ºi rectorul institutului, Ismail Haji Bostanov, au promis cã institutul nu va fi finanþat din fonduri suspecte, ci din contribuþiile oamenilor cu stare ºi din sumele percepute de profesori pentru orele predate în madrassas din provincie. Cã pânã la urmã fondurile pentru institut au venit tocmai din zone greu de controlat nu a fost o surprizã. A fost o surprizã însã constatarea cã tinerii iniþiaþi stãpâneau mai puþin problemele teologice ºi mai mult pe cele politice. Obiectivul lor devenise unul singur: îndepãrtarea localnicilor de orice influenþã occidentalã. Propaganda wahhabistã, respinsã de vârstnici, a fost repede acceptatã de tineri mai ales dupã întemeierea unor cooperative de ajutor care le ofereau între 50 ºi 150 de dolari, în condiþiile în care a gãsi un loc de muncã era extrem de dificil. La îndemnul lui Djokhar Dudaev, sute de tineri cerchezi au fost instruiþi în tabere de antrenament din Cecenia. Unii s-au întors, alþii au rãmas în Cecenia. Numeroºi membri ai organizaþiilor islamiste wahhabiste - Jamaat - au participat la rãzboaiele din Cecenia, la atentatele din Daghestan ºi Moscova. Cei mai mulþi au fugit în Turcia ºi Azerbaidjan dupã ce procuratura ºi FSB au început sã demanteleze pas cu pas miºcarea wahhabistã. ªi totuºi, atacul de la Beslan a demonstrat cã regiunea rãmâne un focar al terorismului wahhabist.

 

Butoiul cu pulbere al Caucazului

 

Atacul de la Beslan a fost precedat de raidul a 200 de luptãtori islamiºti în Inguºetia, raid care a vizat distrugerea autoritãþii candidatului pro-rus în alegerile locale, Murat Ziazikov. A fost un atac coordonat asupra sediului Ministerului de Interne din Inguºetia, a bazei detaºamentului 137 al trupelor de frontierã ale FSB, a depozitelor de armament ºi a bazei unitãþii OMON din Karabulak. Teroriºtii au încercat chiar sã pãtrundã în Palatul Prezidenþial din Inguºetia. Acþiunea, la care au participat mai multe grupuri, a demonstrat o mare capacitate de coordonare din partea cecenilor. De altfel, într-un mesaj difuzat de Radio Libertatea, postul de radio al miºcãrii separatiste cecene, Aslan Mashadov a anunþat cã luptãtorii sãi vor trece la o etapã superioarã a rãzboiului, de la acte de sabotaj la acþiuni militare.

Ceea ce a surprins în atacul de la Beslan a fost participarea numeroasã a etnicilor inguºi, mai puþin radicali decât cecenii. Este o dovadã a radicalizãrii situaþiei din Inguºetia - unde alegerile din 2002 au fost câºtigate de un fost general FSB -, dar ºi a destabilizãrii în ansamblu a regiunii Caucazului. Mulþi dintre teroriºtii care au fugit din Inguºetia au scãpat în Georgia, fapt care a tensionat ºi mai mult relaþiile dintre Tbilisi ºi Moscova ºi a readus pe tapet instabilitatea din Abhazia ºi Osetia de Sud. style="mso-tab-count: 1">            Dupã atacul din Inguºetia, autoritãþile ruse au decis crearea unei zone de frontierã între Karachevo-Cerchezia ºi Georgia. Unul dintre obiective este blocarea rãspândirii fundamentalismului religios wahhabist prin controlul mult mai strict al structurilor de securitate asupra zonelor unde sunt concentrate organizaþiile wahhabiste - Jamaat. Instituþiile religioase de la frontiera dintre Rusia ºi Georgia au ieºit de sub tutela Directoratului Spiritual al Moscheilor ºi au devenit instrumente de propagandã ale miºcãrii wahhabiste.

Practic, Rusia nu se poate proteja de atacurile separatiºtilor caucazieni decât dacã îºi consolideazã frontiera cu Georgia ºi dacã recurge la lovituri preventive în afara teritoriului sãu. Una dintre þintele vizate este chiar Georgia.

Publicat în : Politica externa  de la numărul 20

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: