Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Un umanist din inima Islamului: Întâlnire cu Alteța sa Regală, El Hassan bin Talal, președintele Clubului de la Roma

Angelica LAZĂR

Prințul El Hassan bin Talal este, începând cu 2001, președinte al Clubului de la Roma, un for de mare reputație internațională, ce întrunește 100 de membri reprezentînd toate regiunile lumii, personalități de rang politic sau academic din domeniul științific sau cultural și în care țara noastră îi are ca membri pe academicianul Mircea Malița, prieten apropiat al prințului El Hassan și pe domnul Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României.Despre personalitatea publică a Alteței sale Regale, prințul El Hassan bin Talal, se pot spune multe. Actualul deținător al distinsei poziții de președinte al Clubului de la Roma provine din familia regală a Iordaniei, reprezentând, așa cum ne anunță introducerea oficială, a 42-a generație de descendenți direcți din profetul Mahomed. Educat la Oxford în studii orientale, dar obținând și titluri onorifice de doctor în știință, în drept civil, în litere, în relații internaționale și chiar în teologie catolică (de la Universitatea Catolică din Tubingen), prințul El Hassan a fost implicat de-a lungul timpului într-o serie de activități de anvergură internațională (de la deținerea unor funcții oficiale și până la implicarea pe cont propriu, prin intermediul unor ong-uri, la acțiuni umanitare, ale căror înșiruire în textul de față ar ocupa întreg spațiul acordat acestei consemnări), care l-au plasat în diferite contexte ce i-au permis formarea unei imagini integrate asupra realităților și interdependențelor complexe din mediul internațional de astăzi.

Dacă literatura, dreptul internațional civil sau umanitar, drepturile omului sau teologia, fie ea creștină sau musulmană sunt domenii prin care Alteța sa se deplasează cu ușurință, liantul tuturor acestor înzestrări îl constituie arta conversației, de a cărei stăpînire dă dovadă cu prisosință. Mărturie au stat discursul prezentat în fața membrilor Academiei Romîne cu ocazia primirii titlului de doctor Honoris Causa, intitulat "Current affairs and religious currents" (Probleme curente și curentele religioase) și cel prezentat în fața membrilor Asociației române a Clubului de la Roma. Risipa de erudiție a fost la ea acasă: discursurile au împletit curgerea limbii franceze cu franchețea limbii engleze, iar considerația pentru țara gazdă s-a reflectat în citatele în limba română și desele referiri la personalități și elemente culturale definitorii pentru spațiul românesc: mențiuni cu privire ladiverse personalități, de la Mihai Viteazul pînă la Eliade sau Enescu, evocarea rolului României în menținerea tradiției bizantine, menționarea importanței tradiționale a românilor la reconstrucția psihologică post-război, rolul nostru în reconcilierea inter-națională, multe dintre elementele menționate aici depășind cu mult chiar nivelul de cunoaștere al unui român în legătură cu propria istorie.

 

Clubul de la Roma s-a constituit ca o organizație pusă în slujbă promovării valorilor umane, pentru a acționa ca un "catalist global al schimbării, liber de orice interes politic, ideologic sau economic". Obiectivul Clubului este soluționarea a ceea ce membrii lui numesc "problematica globală", definită ca un set de probleme cruciale, politice, sociale, economice, tehnologice, de mediu, psihologice și culturale, cărora umanitatea trebuie să le facă față. Îndeplinirea acestui deziderat se realizează prin abordarea unei perspective interdisciplinare, pe termen lung, care să țină cont de interdependențele în creștere dintre națiuni și de globalizarea problemelor omenirii, elemente ce impun dificultăți aflate dincolo de capacitatea de soluționare a fiecărui stat. Sub conducerea prințului el Hassan, Clubul de la Roma a adăugat celor trei piloni ai dezvoltării globale durabile - politic, economic și de mediu - un al patrulea, cel al culturii. Recunoașterea, libera manifestare a diferențelor culturale dintre diferitele popoare ale lumii, dar și căutarea sorgintei comune a acestor aspecte, în special a celor religioase, constituie un punct important în reconcilierea dintre națiunile aflate în conflict endemic, precum cel din Orientul Mijlociu, dar și punctul de plecare în căutarea soluționării "problematicii globale" în genere.

Tributar acestei optici a gândirii deschise, prințul el Hassan și-a exprimat, atât în discursuri, cât și în răspunsurile la întrebările presei din cadrul conferinței ținute la Casa NATO, opinia categorică împotriva fundamentalizării trăirii religioase, în special a celei islamice, declarându-se un "musulman moderat". Referindu-se la evenimentele ce îi opun pe palestinieni israelienilor, dar și la terorism în general, mesajul său a fost tranșant: "Dacă vreți să comiteți păcatul de a vă lua singuri viața - pentru cauză - nu am eu căderea să vă judec; Creatorul ne va judeca pe toți. Un lucru vreau să vă spun: nu în numele meu (ca musulman-n.n.)." El a remarcat, însă, că sărăcirea - materială, educațională, spirituală, estetică - lasă, în multe cazuri, populația musulmană fără o altă opțiune pentru a-și exprima indignarea.

La întrebarea ce i-a fost pusă, cu privire la soarta planului de pace din Orientul Mijlociu, prințul a răspuns că deplânge faptul că se acordă întâietate chestiunilor de securitate, în loc să fie soluționate cauzele insecurității din zonă. Separarea evreilor de arabi nu va duce, în opinia domniei sale, la încetarea violențelor. Gândirea creativă - ex, crearea unei duble cetățenii - ar putea constitui cheia dezlegării conflictului. În cazul Irakului, soluția cea mai bună pentru a opri escaladarea violenței este întoarcerea puterii în mâinile irakienilor, printr-un proces croit pe măsura necesităților economice, politice, religioase și etnice ale acestei națiuni, iar în cazul Afghanistanului s-a indicat problema "chestiunilor neterminate" în urma ocupării țării și îndepărtării regimului taliban.

Pe termen lung, soluția indicată este implementarea unei strategii regionale, care să implice statele din zonă într-un proces de creștere a interdependențelor, ce va conduce în timp la dezvoltarea economică în zonă, dar și la creșterea încrederii reciproce, remarcând că lumea arabă se caracterizează printr-o lipsă notorie de unitate. Parafrazîndu-l pe Yehudi Menuhin - cel mai mare muzician al secolului al XX-lea, evreu și bun prieten al prințului El Hassan - acesta a afirmat că a venit timpul să încetăm a mai lucra "împotriva" a ceva - a violenței - și să începem să lucrăm pentru ceva, pentru o etică a solidarității umane și pentru o nouă ordine umanitară internațională. În timp ce există legi ale războiului, lumea suferă de inexistența unei legi a păcii.

Dar pentru ca toate acestea să poată fi transformate în fapt, rolul societății civile, al ong-urilor și instituțiilor multilateralismului ar trebuit întărit. Opunîndu-se opiniei că ong-urile nu ar avea legitimitate întrucât nu sunt alese democratic, prințul a replicat că democratice nu sunt nici marile corporații transnaționale din lume, care au, cu toate acestea, un cuvânt important de spus și o mare influență în adoptarea de măsuri la nivel național sau internațional. Deși indirect, prin posibilitatea de inițiativă la nivel ONU, ong-urile constituie adeseori mecanismul promovator al unor măsuri viabile privind chestiuni sociale sau umanitare, o serie întreagă de măsuri adoptate la Adunarea Generală avându-și sorgintea în analizele și propunerile făcute de acestea. Susținător ardent al implicării societății civile în administrarea unor chestiuni ce afectează întreagul mapamond, prințul Hassan are el însuși un ong constituit pe numele său, dar participă și în alte două organizații cu profil umanitar. Mai mult, el a pus bazele unor instituții cum ar fi Parlamentul Culturilor, Parteneri în Umanitate și a încurajat o seamă de inițiative, precum înființarea unor organizații neafiliate, ca International Peace Corps sau chiar International Media Peace Corps.

Una dintre cele mai recente, și, totodată notabile realizări ale Alteței Sale, o constituie crearea, în vara lui 2002, a unui Parlament al Culturilor, al cărui centru a fost plasat la Istanbul, ca punct de intersecție a diferite culturi și leagăn a multor civilizații. Scopul acestei instituții este de a promova înțelegerea între culturi și încurajarea dialogului dintre gânditori și intelectuali proveniți din acestea. Membrii Adunării sunt selectați pe baza unor considerente de echitate geografică, culturală, religioasă și etnică. În prezent aceasta numără 25 de membri, iar în viitor se va considera și recrutarea unor reprezentanți ai tinerei generații, care să se întâlnească și să dialogheze prin intermediul acestui for.

 

 

 

În discursul prințului El Hassan și în mesajul de dincolo de cuvinte, plasat în contextul real al unei vieți trăite pentru oameni, putem ușor recunoaște profilul unui umanist autentic, cu descendență directă din islam.

Publicat în : Politica externa  de la numărul 8

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: